Aita LoovHA MTÜ meediakajastusi finantseerida

Projekti MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!” toetuseks tegi “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!” annetusalgatuse:

Aita LoovHA MTÜ meediakajastusi finantseerida

Kuidas su annetus aitab? »

1 annetust 2.00 €
See annetusalgatus on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Soovime meile olulisi hariduseluga seotud ühiskondlikke teemasid ja oma tegemisi kajastada meedias.

Läbi meediakajastuste saab MTÜ LoovHA täita oma eesmärke – jõuda inimesteni oma sõnumitega, teavitustööga, ürituste infoga ning aidata seeläbi kaasa loova toimimise jaoks vajaliku keskkonna tagamisel igas haridust andvas asutuses.

Haridusteemade ja meie tegemise kajastamine toob olulistele haridusega seotud teemadele tähelepanu, tekitab arutelu ja inspireerib inimesi tegutsema.

Loovalt toimivas keskkonnas hoolitakse iga inimese isiklikust arengust, seal kantakse edasi väärtusi, mis viivad meid elus edasi tervete ja rõõmsatena – olles teadlik sellest, kes ma olen ja mida tehes ma olen õnnelik.

Tegeleme järgmiste hariduselu puudutavate ühiskondlike probleemidega nagu: laste kooli- ja õpirõõm; loovalt õpetamine; õpetaja ameti populaarsus; koostöö kooliga seotud osapoolte vahel; Riikliku Õppekava üldosa väärtuste mõistmine ja omandamine.
LoovHA fookuses on seminaride ja suvekoolide korraldamine koolijuhtidele, õpetajatele ja lapsevanematele, kus tutvustame nende haridusasutuste, organisatsioonide ja isikute tegevusi, kes on eeskujuks loova toimimisega, nagu: loovate õppemeetoditega, kooli ja kogukonna koostööga, õpetajate eneseväestamisega; kes näevad inimest, kui tervikut ning toimivad sellest lähtuvalt.

Tutvu ühenduse tegemistega: loovharidus.ee ja fb aadressil lehel "Loovus on praktikas" (https://www.facebook.com/loovuspraktikas/?fref=ts).

Haridus on teema, mis puudutab meid igaühte. Oleme kõik ühel või teisel moel haridusasutustega seotud laste, laste-laste või iseenda näol, osaledes täiskasvanu hariduses.

Oleme tänulikud iga toetussumma eest. Ükski annetus ei ole liiga väike!

Tänulikult, heade soovidega: LoovHA MTÜ liikmed