Suvekool aitab noortel teha paremaid valikuid!

Projekti Riskikäitumisega noorte ja nende lähedaste toetamine ning noorte vaba aja sisustamine toetuseks tegi MTÜ RuaCrew – laste ja noorte sotsiaalsete probleemide ennetamine annetusalgatuse:

Suvekool aitab noortel teha paremaid valikuid!

Kuidas su annetus aitab? »

8 annetust 115.00 / 1 000.00 €
See annetusalgatus on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

MTÜ RuaCrew korraldab 7.-9. augustil 2019 kolmepäevase Suvekooli. Sihtrühmaks on kuni 30 last, kes on osalenud MTÜ RuaCrew tugiteenustel ning kellest paljud ei saa kasvada oma sünniperes.

Suvekool annab võimaluse noortel arendada sotsiaalseid oskuseid läbi grupitööde, spordi ja seikluskasvatuslike meetodite ning tutvustada neile riskikäitumise asemel alternatiivseid vaba aja veetmise viise. Samal ajal pakub Suvekool noortele võimaluse kogeda keskkonnavahetust ning eeskujude leidmist viieteistkümne noortega tegelevate vabatahtlike täiskasvanute näol, kes on laagri tegemistesse kaasatud.

lähemalt saab lugeda ka siit: http://www.ruacrew.ee/teenused/laagriprogrammid

MTÜ RuaCrew praktika põhjal on näha, et paljudel noortel jääb puudu tugevatest sotsiaalsetest oskustest ning võimalusest ja soovist suvel midagi mõistlikku teha ja seetõttu on ellu kutsutud Suvekool. Suvekoolis toimuvate erinevate tegevustega soovitakse anda noortele võimalus arendada oma sotsiaalseid ja meeskonnatöö oskuseid ning avastada endas peidetud anded. Plaanis on läbi viia erinevaid tegevusi gruppides, kuid samas on vajadusel võimalik teha ka individuaalset tööd. Suvekool toetab läbi erinevate meetodite meeskonnatunde ja grupis töötamise oskuste arengut, et toetada noort nii eakaaslastega kui ka täiskasvanutega suhtlemisel. Suvekoolis keskendutakse mitteformaalsele õppele, nii et noored omandavad uusi teadmisi ja oskusi ka sportlikes ja meelelahutuslikes tegevustes, kus neile on eeskujuks ja toeks mõistvad täiskasvanud.
Kaasatakse ka mitmeid erinevaid koostööpartnereid nagu näiteks PPA, Töötukassa jt. Eelmiste aastate Suvekoolid said noortelt ja lapse lähedastelt positiivse tagasiside. Ka vabatahtlikud rühmajuhid nägid, kuidas kolm päeva Suvekoolis tõstis noorte motivatsiooni ja tegutsemistahet ning see pani silma särama ka vabatahtlikel.

MTÜ RuaCrew sihtrühmaks on lapsed ja noored, lapsevanemad, laste ja noortega töötavad spetsialistid ning avalikkus.
Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu mitmeid ennetavaid ja toetavaid tegevusi ühingu sihtgruppidele. Osutatakse erinevaid teenuseid nagu näiteks sotsiaalsete oskuste arendamise grupitööd noortele, ennetavad töötoad klassidele, pakutakse tugiisikuteenust ning nõustamist, viiakse läbi vanemlikke oskuseid arendavaid vestlusringe ning koolitusi ka lapsevanematele, noortele ja spetsialistidele. RuaCrew liikmete sulest ilmuvad regulaarselt artiklid laste ja noorte teemadel.

RuaCrew väärtustab vabatahtlikku tegevust ning panustab sellesse mitmekülgselt. Ühingu meeskonda kuuluvad inimesed, kes on valmis keerulise sihtgrupiga töötama või toetama ühingu tegevust vabatahtlikult teisel viisil.