Aita noortel teha paremaid valikuid!

Projekti MTÜ RuaCrew: “Asjatundlik tugiisik keerulistes oludes lastele” toetuseks tegi Anna Frank-Viron annetusalgatuse:

Aita noortel teha paremaid valikuid!

Kuidas su annetus aitab? »

0 annetust 0 / 1 000.00 €

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

MTÜ RuaCrew sihtrühmaks on lapsed ja noored, lapsevanemad, laste ja noortega töötavad spetsialistid ning avalikkus.
Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu mitmeid ennetavaid ja toetavaid tegevusi ühingu sihtgruppidele. Osutatakse erinevaid teenuseid nagu näiteks sotsiaalsete oskuste arendamise grupitööd noortele, ennetavad töötoad klassidele, pakutakse tugiisikuteenust ning nõustamist, viiakse läbi vanemlikke oskuseid arendavaid vestlusringe ning koolitusi ka lapsevanematele, noortele ja spetsialistidele. RuaCrew liikmete sulest ilmuvad regulaarselt artiklid laste ja noorte teemadel.
RuaCrew väärtustab vabatahtlikku tegevust ning panustab sellesse mitmekülgselt. Ühingu meeskonda kuuluvad inimesed, kes on valmis keerulise sihtgrupiga töötama või toetama ühingu tegevust vabatahtlikult teisel viisil.
Oluliseks märksõnaks on kindlasti ennetus ja koostöö, mille raames on RuaCrew kaasatud mitmetesse töörühmadesse, mis on kokku kutsutud ministeeriumide või erinevate katuseorganisatsioonide poolt, et anda praktilist sisendit suuremateks ühiskondlikeks muudatusteks seoses riskikäitumistega noortega.
Annetades MTÜ-le RuaCrew on ka Sinul võimalus aidata ennetada sotsiaalseid probleeme ja õigusrikkumisi noorte seas ning toetada ühingut nendele lahenduse leidmisel.