Toeta perevägivalla all kannatavaid naisi ja lapsi vägivallast väljumisel

Toeta perevägivalla all kannatavaid naisi ja lapsi vägivallast väljumisel

Kuidas su annetus aitab? »

81 annetust 1 858.00 / 4 000.00 €

Vali sobiv pank:

Swedbank

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: MTÜ Vägivallavaba Elu Kaitseks

Saaja konto: EE752200221073508211

Selgitus: Toeta koduvägivalla all kannatavaid naisi ja lapsi (püsimakse)

Viitenumber: 01610000276000000003

Mine

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

2019. aastal registreeriti Eestis 4119 perevägivalla kuritegu. Võrreldes 2018. aastaga on see 14% rohkem. Iga teine vägivallakuritegu Eestis on perevägivalla kuritegu. Vägivalla toimepanijatest olid 85% mehed ja ohvritest 81% naised. Varasem statistika on näidanud, et tihti kasvab perevägivallajuhtumite arv pühade ajal, mil inimesed on pikemalt kodus.  

Vägivallaringist väljunud emade esmane eesmärk on leida endale töö ja kodu, kus koos lapsega elada. Inimesed, kellel midagi ei ole, peavad ühtäkki võtma endale rendikohustused ja tulema rahaliselt toime. Praeguses kriisiolukorras, kus paljud emad võivad kaotada töö teadmata ajaks, kahanevad ka võimalused igapäevaseks toimetulekuks. 

Projekti eesmärgiks on tagada vägivallast väljunud naistele ja lastele esmased ellujäämise vajadused. Kogutud raha eest saame majanduslikult keerulistes oludes peredele osta toiduaineid või maksta näiteks nende elektriarve, sest e-õppe toimimise üks eeldus on elektri olemasolu. 

Soovime, et projekti tulemusena saaksid äärmiselt raskes majanduslikus olukorras pered esmalt seda teadmist ja tuge, et neid märgatakse ning otsitakse lahendusi nende aitamiseks. Lapsed ei pea tundma end sotsiaalselt tõrjutuna ning stressi langema seepärast, et nende esmased vajadused on rahuldamata ning nad ei oska samal ajal ka oma ema aidata.  

Abi jõuab vajaduspõhiselt ja võrdsetel alustel kõige kriitilisemas olukorras emadele ja lastele.

MTÜ Vägivallavaba Elu Kaitseks koondab kokku seitse ühingut, kes tegelevad vägivallavaba elu kaitsmisega, pakkudes nõustamist, koolitusi ja teavitustegevusi.

1 858.00 / 4 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid