MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

Kuidas su annetus aitab? »

18 annetust 177.04 / 30 000.00 €

Vali sobiv pank:

Swedbank

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE162200221060863480

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

SEB

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE391010220261149224

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

LHV

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE507700771002537075

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

Nordea

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE281700017004328098

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Maailma loomine liigub meie järglaste kätesse. Meie ülesanne on hoida nende usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali; toetada neid oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel. Traditsiooniline koolimudel tegeleb teadmistega, jättes inimese isiksusliku arengu tähelepanuta. Milline võiks olla inspireeriv kaasaegne kool? Sellele küsimusele otsime vastust koostöös noortega.

Meie projektid on teadlik liikumine nn ideaalse kooli suunas, millesse oleks sisse kirjutatud suutlikkus pidevalt muutuda, ajaga kaasas käia.

Töötame selle nimel kogu aasta loodud töögruppides. Noortega koos valmistame 2018 aastal ette: kevad-  ja sügisseminari „Loov õpetaja on ideaalse kooli alustala", kus nad esitlevad oma nägemuse kaasaegsest koolitunnist; Hariduseksperimenti 2, mis võimaldab eelmisel aastal loodud Ideaalses koolimudelis testida vaheaasta ideed. Kooli lõpetanute seas on palju neid, kes ei tea, mida oma eluga peale hakata. Vaheaasta võimaldaks neil ennast paremini tundma õppida, mis lihtsustaks „oma koha“ leidmist ühiskonnas. 

Pakkudes noortele võimalusi hariduse vallas praktiliselt tegutseda, aitame kaasa uue õpetajate põlvkonna kujunemisele. Seminaridel saame luua uusi, kui praktiseerida juba toimivaid loovalt õpetamise-, eneseväestamise- ja -juhtimise metoodikaid.

Osaleme kujundava hindamise õpikogukonna töös - valmib praktiline kujundava hindamise käsiraamat ning Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös. Teeme koostööd waldorfõpetajate ja -õpilastega.

Iga Teie annetus aitab kaasa meie seminaride korraldamisele ja kaasaegse koolimudeli väljatöötamisele.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

2018 jaanuarist oleme kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Annetused ja maksud.

http://loovharidus.ee/

Facebooki lehekülg “Loovus on praktikas”

177.04 / 30 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse alates juunist 2014 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Kutse MTÜ LoovHA 01.12-ndal toimuvale seminarile Loovharidus Eesti moodi XI, "Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda". Ülevaade tegemistest ja tänud.

08.11.2017

Seminari Loovharidus Eesti moodi XI, “Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda” päevakavasse tuli suurepärane täiendus! Kell 13.45 - 14.00 pakume teile võimalust kuulata Villevere 2017 hariduseksperimendil osalenud ühe noore - Taavet Borovkovi väga liigutavat esseed teemal "MIDA JA MIKS TAHAN KINKIDA EESTILE 100. SÜNNIPÄEVAKS". Mõistagi on see kingitus seotud meie seminari teemaga - haridusega! Tulge kuulama! Toimub jätkuv koostöö 2017 suvel MTÜ LoovHA poolt läbiviidud hariduseksperimendis osalenud noortega. Osaleme kujundava hindamise töögrupi töös. Koostamisel on praktiline käsiraamat kujundavat hindamist praktiseerivate koolide näidetest. Kujundavat hindamist praktiseerivad koolid kutsuvad praktikapäevadele. Tutvu seminari päevakavaga ning meie tegemiste ning koostööpartnerite suurepäraste uudistega altpoolt!

Loovharidus Eesti moodi XI, seminar "Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda" toimub 01.12.2017 .a., Tallina Ülikooli Räägu tn. õppehoones, Räägu tn. 49, ruum 401.
 

Ettekannetes tutvustame suurepäraselt toimivaid koostöö vorme. Päeva teises pooles pakume võimalust osaleda mõttetreeningu töös, mille käigus otsime inspireerivaid lahendusi, liikudes koostöö idee juurest praktiliste ettepanekuteni, mida saate kohe oma kogukonnas rakendama asuda.


Parim koostöö saab toimuda omavahelises üksmeeles ja ühises tegutsemises. Seetõttu ootame seminarile ennekõike kooliga seotud osapoolte esindusi – hoolekogusid; või just meie seminari külastamiseks kokku pandud esindusi, kuhu kuuluvad: õpetajad, õilased, lapsevanemad, juhtkonna liikmed.

Nii saab seminaril saadud impulsse koos kogeda ja soovi korral oma koolis rakendama hakata.

Oodatud on ka koolide üksikud esindajad.

Õpetaja ja õpilase koostöös oodatakse isiklikku suhet ja vastastikust inspireerimist. Lapsevanema ja kooli koostöös on kõige olulisem koolirõõm, see, et laps ja lapsevanem tahab kooli minna, et oleksid ühised väärtused, mida vastastikku toetatakse.

Kuidas seda saavutada, selleni jõuame kõik koos ühiselt seminaril!

Registreerumine ja päevakava
 http://loovharidus.ee/loovharidus-eesti-moodi-xi/

Päevakava
10.05 - 10.15 Avamine 
10.15 – 11.00 "Kaasolemisrõõm". Tiiu Kuurme, TLÜ dotsent 
11.00 – 11.35 "Viimsi valla koostöö noortega" Christin Liis Krass, Viimsi Keskkooli abiturent ja Kadi Bruus, Viimsi valla haridus- ja noorsootöö peaspetsialist.
Sirutus
11.40 - 11.55 "Hoolekogu kui uue poliitilise kultuuri taimelava". Aivar Haller, Lastevanemate liidu juhataja (ettekanne videona) 
12.00 – 12.40 „Pilistvere kogukond/ külaselt“ Hermann Kalmus, Pilistvere koguduse vaimulik
12.45 – 13.00 „Uus roll kooli ja kogukonna koostöös: kooli vanaema ja vanaisa“. Mariann Rikka, Loovalt tulevikku erakooli direktor ja Kristi Laanemäe, kooli asutaja. Eda Heinla, tulevane kooli vanaema.
Lõuna. Töötubadesse!
13.45 - 14.00 Essee ettekandmine "MIDA JA MIKS TAHAN KINKIDA EESTILE 100. SÜNNIPÄEVAKS", Taavet Borovkov (Villevere 2017 hariduseksperimendil osalenud noor)
14.00 - 15.30 Mõttetreening 
Otsime inspireerivaid lahendusi, liikudes koostöö idee juurest praktiliste ettepanekuteni. Kuidas saaks tulemuslikult särisema panna õpilaste omavahelise koostöö? Kuidas muuta usalduslikumaks õpetaja ja õpilase koostöö? Uurime lapsevanemate ootuste kohta ja koolijuhi võimaluste kohta. Mis võiksid olla need praktilised tegevused, mis viivad kooli ja kogukonna ühiste eesmärkideni. 
Mõttetreeningut juhendab Kerttu Soans, ajutreener, kirjanik; teda assisteerivad õpilased Villevere hariduseksperimendist Ideaalne kool.
15.30 - 15.45 Kohv ja tee
15.45 – 16.30 Mõttetreening jätkub
16.30 – 17.00 Vaba mikrofon, ideed, mõtted!
 

Ülevaade koostööst hariduseksperimendis osalenud noortega.

2017 suvel viis LoovHA läbi hariduseksperimendi, mille kohta saate lugeda meie koduleheküljelt:  http://loovharidus.ee/projektid-ja-tegevused-2017/

Eksperimendis osalenud noortega oleme kohtunud regulaarselt korra kuus:
•    Kuulame noori, et olla kursis nende vajaduste ja ettepanekutega. Soovime hoida noorte huvi hariduse vallas tegutseda,  et aidata kaasa uutele haridus valdkonna inimeste juurdekasvule.
•    Oleme valmistunud koolide külastusteks, et teha toimunud hariduseksperimendist esitlusi ning kutsuda üles huvilisi meie armsa ja entiusastliku noorte grupiga liituma, et edasi liikuda ideaalse koolimudeli teemal. Paari kooli on noored juba külastanud.
•    Noored osalevad meie 01.12 toimuval seminaril Loovharidus Eesti moodi XI, "Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda", et kaasa aidata koostöö loomise mudelile.
•    02.03.2018 toimub koostöös noortega seminar ideaalse koolitunni läbiviimise ja loovuse teemadel.
•    Valmistume koos Villevere suvi 2018 hariduseksperimendiks.

Teeme koostööd kujundava hindamise töögrupiga. Koostamisel on praktiline käsiraamat kujundavat hindamist praktiseerivate koolide näidetest ning tulemas on praktikapäevad, kuhu kutsume osalema:

Aruküla Vaba Waldorfkoolis 15. nov
Viimsi Keskkoolis 28. november 2017, kell 8.30 -13.00
Randvere Koolis 22. november 2017, kell 9.40 – 14.00
Peetri Lasteaed-Põhikoolis4. detsember 2017, kell 9.00 – 14.00
Kiviõli I Keskkoolis 29. november 2017, kell 9.10 – 14.00

Võite valida ka mitu kooli.

Paktikapäevadele registreerimiseks kirjutage edah@tlu.ee hiljemalt 13. novembriks.
 

Soovitame: liitu Werbeck-laulu grupiga! Werbeck-laulu meetodi loojaks oli rootslanna Valborg Svärdström-Werbeck, kes nimetas oma laulukooli häälevabastamise kooliks. Meetod koosneb harjutustest, mis võimaldavad üles ehitada ja viimistleda hääle instrumenti nii, et see saaks kõlada vabalt, loomulikult ning takistusteta. Harjutused võimaldavad paremini tundma õppida iseennast ja oma häält ning mõista:
·          Kuidas tekib heli ja hääl? 
·          Kuidas toimub vaba hingamine laulmise ajal ehk õige hingamistehnika arendamine?
·          Millised on tekkinud hääle kõla ja selle erinevad varjundid?
·          Millised füüsilised ja psühholoogilised takistused segavad hääle loomulikku väljendumist jne.

Helil ja häälikutel on loov vormiv jõudmis mõjutab meid vaimselt ja füüsiliselt. Seda jõudu on vaja tundma ning kasutama õppida. Lauluhääle vabanemisega areneb isiksus tervikuna – kaovad emotsionaalsed ja psüühilised takistused, mida ületades vabanevad loovus ja intuitsioon. Nii on võimalik jõuda oma olemuse sügavustesse, et kogeda ennast sellena, kes me tõeliselt oleme.
Juhendaja: Triin Tarn.
Grupp käib koos esmaspäeviti kell 17.30-19.00 Tallinnas, Tulika 19,  IV korrusel. Osalemise tasu on vastavalt võimalusele 15-25 eurot.

NB! Enamus meist ei ole kunagi kooris laulnud ja soovivad lihtsalt oma hääle üles leida ja kõlama saada!

Kui tahad midagi lisaks küsida või juba registreerida, siis kirjuta aivar@haller.ee

Jagame koostööpartnerite infot:

Waldorfkoolid pakuvad võimalust kuulama tulla waldorfpedagoogika alaseid loenguid, waldorfkoolide lastevanemate koolide kaudu:

Aruküla Vaba Waldorfkooli lastevanemate kooli esimene loeng toimub laupäeval, 11-ndal novembril kell 11:00. Õpetaja Tiina Nahkor räägib teemal "Mis on waldorfkool?". Osalustasu 5 eurot inimese kohta. Kõik huvilised on väga oodatud.

Tallinna Vaba Waldorfkooli lastevanemate kooli kavaga saab tutvuda: 
http://tallinn.waldorf.ee/kool/kalender/lastevanemate-kool-57
Kursusel osalemise tasu on annetuslik, (soovitus alates 5 eurot kord).
 
Rakvere Waldorfkooli seminaride ajakava 2017/2018:
http://xn--waldorf-hendus-nsb.ee/node/27

TÄNAME VÄGA TEID, KALLID HEAD INIMESED: HEINO PÄRN, HILLAR JA MAARIKA LÕHMUSAAR VABATAHTLIKU ABI ALGATUSE JA TEHTUD TÖÖ EEST LOOVHA KODULEHEKÜLJE HOOLDAMISEL!

Haridus on teema, mis puudutab meid igaühte. Oleme kõik ühel või teisel moel haridusasutustega seotud, kas laste, laste-laste või läbi iseenda, osaledes täiskasvanu hariduses - meie koos saame muutuda ja muuta!


Tutvuge meie tegemistega hariduse vallas, koduleheküljel loovharidus.ee. Rubriigis "Meedias" võimalus LoovHA meediakajastusi lugeda.

 

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

 

Heade soovidega!

MTÜ LoovHA

loovharidus.ee

 

Tagasi