MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

Kuidas su annetus aitab? »

13 annetust 117.04 / 30 000.00 €

Vali sobiv pank:

Swedbank

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE162200221060863480

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

SEB

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE391010220261149224

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

LHV

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE507700771002537075

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

Nordea

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE281700017004328098

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Maailma loomine liigub meie järglaste kätesse. Meie ülesanne on hoida nende usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali; toetada neid oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel. Traditsiooniline koolimudel tegeleb teadmistega, jättes inimese isiksusliku arengu tähelepanuta. Milline võiks olla inspireeriv kaasaegne kool? Sellele küsimusele otsime vastust koostöös noortega.

Meie projektid on teadlik liikumine nn ideaalse kooli suunas, millesse oleks sisse kirjutatud suutlikkus pidevalt muutuda, ajaga kaasas käia.

Töötame selle nimel kogu aasta loodud töögruppides. Noortega koos valmistame 2018 aastal ette: kevad-  ja sügisseminari „Ideaalne kool kui loovuse tulemus ja käivitaja“, kus nad esitlevad oma nägemuse kaasaegsest koolitunnist; Hariduseksperimenti 2, mis võimaldab eelmisel aastal loodud Ideaalses koolimudelis testida vaheaasta ideed. Kooli lõpetanute seas on palju neid, kes ei tea, mida oma eluga peale hakata. Vaheaasta võimaldaks neil ennast paremini tundma õppida, mis lihtsustaks „oma koha“ leidmist ühiskonnas. 

Pakkudes noortele võimalusi hariduse vallas praktiliselt tegutseda, aitame kaasa uue õpetajate põlvkonna kujunemisele. Seminaridel saame luua uusi, kui praktiseerida juba toimivaid loovalt õpetamise-, eneseväestamise- ja -juhtimise metoodikaid.

Osaleme kujundava hindamise õpikogukonna töös - valmib praktiline kujundava hindamise käsiraamat ning Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös. Teeme koostööd waldorfõpetajate ja -õpilastega.

Iga Teie annetus aitab kaasa meie seminaride korraldamisele ja kaasaegse koolimudeli väljatöötamisele.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

2018 jaanuarist oleme kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Annetused ja maksud.

http://loovharidus.ee/

Facebooki lehekülg “Loovus on praktikas”

117.04 / 30 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse alates juunist 2014 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

LoovHA MTÜ uudised ja lähiaja tegemised

16.06.2017

Suured tänud meie esimestele annetajatele! Haridus on teema, mis puudutab meid igaühte. Ei ole just palju peresid, kes ei oleks ühel või teisel moel haridusasutustega seotud, kas laste, laste-laste või läbi iseenda, osaledes täiskasvanu hariduses. Tutvuge uuditega, mida soovime teiega jagada ning meie lähiaja tegemistega hariduse vallas!

Meie uudised ja lähiaja tegemised: 

Meil on rõõm teatada, et 02.12.2016 Tallinnas toimunud ja MTÜ LoovHA poolt korraldatud kujundava hindamise seminari salvestustest on valminud video.

Video ja mõned tunnistuse näited on üleval LoovHA kodulehe (loovharidus.ee) avalehel (meie tegemised, kujundava hindamise töögrupp) ning ka Youtube keskkonnas: https://www.youtube.com/watch?v=1AwYkZG_X5Y&t=58s

Kutsume teid vaatama ja infot jagama oma pere ringis, tuttavate, kolleegide seas!

27. ja 28. juuni toimub ilusas mereäärses külas Karepal, MTÜ LoovHA (loovharidus.ee) suvekool kõikidele kooliga seotud osapooltele (juht, õpetaja, lapsevanem) teemal “Õpetajate emotsionaalne koostöö – eneseväestamine”. Ruumi ja aega on nii kuulamiseks, ise kogemiseks, inimeseks olemise ja hariduselus toimuva üle arutamiseks, kui lõõgastumiseks! Käsitletavad teemad: inimene -  väärtused ja väärtustamine; märkamine, kuulamine, kehtestamine; koostöö; eurütmia; loovus; eneseväestamine.

Käesoleva aasta suvel, 12–18.07, toimub endises Villivere Põhikoolis Villevere külas, Järvamaal, laager, kus 16-le noorele antakse võimalus kaasa rääkida vastupandamatult huvitava kooli loomisel. See on projekt, kus on ruumi unistustel, katsetustel ja järeldustel. Initsiatiiv jääb noortele vanuses 15–20 eluaastat.
Laagris luuakse ainulaadne õpikeskkond, mille kujundavad noored ja mida toetavad hariduseksperdid. Eksperdid kuulavad ja kogevad noorte ideid ja arusaamu, üheskoos leitakse eeldused tuleviku kooli kujunemiseks.
Laagris toimuvat filmitakse ja ülesvõetud materjalist tehakse dokumentaalfilm. Rahaliste võimaluste korral tuleb ETV–sse laagri põhjal saatesari.
Eesmärk on selle laagri kaudu algatada laiemat avalikku arutelu, et ühiskond hakkaks tuleviku vajadustele vastava kooli poole liikuma.

Kõigi meie projektide fookuses on hariduselu puudutavad ühiskondlikud probleemid, nagu: õpetaja ameti populaarsus ja töörõõm; laste õpimotivatsioon; loovalt õpetamine ja loovate pädevuste õpetamine; koostöö kõikide kooliga seotud osapoolte vahel.

Seisame loova toimimise eest. Loovalt toimimise keskkonnas hoolitakse iga inimese isiklikust arengust ning seal kantakse edasi elu toetatavaid väärtusi. Väärtusi, mis viivad meid elus edasi tervete ja rõõmsatena, olles teadlik sellest, kes ma olen ja mida tehes ma olen õnnelik. 

Leiame, et loov toimimine saab toimida keskkonnas, mis on: pingevaba, turvaline; seal kasutatakse õpirõõmu/õppima innustavaid tehnikaid/õppemeetodeid, õppeaineid lõimitakse omavahel; on toimiv koostöö haridusasutuse siseselt - juhtkonna/õpetajate/lastevanemate/laste vahel ning ka toimiv koostöö haridusametnike,-poliitikute, haridusasutuse juhtkonna ja õpetajate vahel (et oleks loodud tingimused, mis võimaldavad rakendada õppekavades ettenähtud loovaid, õpirõõmu tekitavaid õppemeetodeid; et oleks olemas tugi õppekavade elluviimiseks); loovalt toimimise keskkonnas kasutatakse õpioskuste mõõtmise süsteemi, mis lähtub õpilase isiklikule arengule ja toetab seda. 

 

Heade soovidega!

MTÜ LoovHA

 

Tagasi