Tagasi Kooli: “Muudame koolielu õpilastele põnevamaks!”

Tagasi Kooli: “Muudame koolielu õpilastele põnevamaks!”

Kuidas su annetus aitab? »

27 annetust 1 728.29 / 4 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Sinu annetuse toel aitame koos viia 2018 - 2019 õppeaastal koolidesse 9 YouTube'i otseülekandes e-külalistundi ühiskonnas kõige aktuaalsematel teemadel. Näiteks arutlesid sel aastal 5000 õpilast koos Karl Martin Sinijärvega selle üle, miks eesti keel rokib. Nii jõuavad oma ala eksperdid võrdselt korraga kõikidesse koolidesse üle Eesti, et tuua õpikuteadmiste kõrvale praktilisi näiteid.  

E-külalistunnid tõstavad õpilaste motivatsiooni õppida

Eelmisel õppeaastal viisime koolidesse 100 e-külalistundi õpilaste jaoks olulistel teemadel. Neist sai otseülekandes osa 123 130 1.-12. klasside õpilast 382 koolist. Õpetajate hinnangul aitasid e-külalistunnid õpilastel leida vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele ning aktiivsemalt osalesid ka need õpilased, keda muidu on raske tavaõppetöösse kaasata. Õpetajad ise said abi raskete teemade käsitlemisel ning uusi õppemeetodeid.

Külalistunnid aitavad tuua praktilise elu kooli

Hariduse päriselulisemaks muutumise juures on suur roll vabatahtlikel külalisõpetajatel, kes koolides külalistunde annavad. MTÜ Tagasi Kooli hoiab töös külalisõpetamise infosüsteemi, millega on oodatud liituma kõik huvilised. Tegutseme selle nimel, et iga õpilane kohtuks aastas vähemalt ühe külalisõpetajaga. Need kohtumised aitavad õpilastel teha oma karjäärivalikut, inspireerivad ja seovad õpikuteadmised päris eluga.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.tagasikooli.ee
www.facebook.com/tagasikooli

1 728.29 / 4 000.00 €
  • Eraisikute annetused
  • Swedbank
  • Swedbanki preemiapunktid

Siin kuvatakse alates juunist 2014 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

40 000 õpilast Eesti ja väliseesti koolidest on osalenud e-külalistundides

07.12.2017

Koos annetajatega on Tagasi Kooli algatus teinud 2017. aastal midagi tõeliselt võimsat - toonud Youtube'i otseülekannete vahendusel koolitundides kokku 40 000 õpilast ja arutanud just neile olulistel teemadel.

  • Külalisõpetamine aitab kooliharidusel muutuda elulähedasemaks. Iga õpilaseni jõudmiseks arendame ja hoiame aastaringselt infosüsteemi, mis toob õpetajad ja külalisõpetajad kokku. Sel aastal oleme loonud külalistunni kõrvale veel ühe võimaluse: e-külalistunni, milles näeme võimalust jõuda aktuaalsete ja uute teemadega paljude õpilasteni korraga.
  • Kevadel panid õpilased kirja 1100 enda jaoks olulist küsimust, tõstatades teemasid näiteks loodusest, karjäärist ja globaalsetes konfliktidest.
  • Tänaseks oleme 39 e-külalistunnis nendel teemadel juba ka arutlenud. Otsinud võimalusi väikeste tegude kaudu suurte muutuste algatamiseks, mõtestanud kuidas koolis õpitu aitab mingis valdkonnas edukas olla ja leidnud lahendusi näiteks enda väljendamiseks ning kiusamisele vastu astumiseks.
  • E-külalistundides oleme kohtunud õpilastega üle maailma! Osalejate seas on lisaks Eesti koolides ja koduõppel õppivatele lastele ka väliseesti koolide õpilasi Luksemburgist, Soomest, USA-st jm.

Sinu annetuse toel saame külalisõpetajad, õpetajad ja õpilased Youtube'i otseülekandes kokku tuua. Ja mitte ainult! Lähtuvalt külalisõpetaja jutupunktidest pakume õpetajatele praktilisi ülesandeid, mis aitavad õpilastel tunnis kuuldut ja nähtut kinnistada.

39 e-külalistundi on Eesti Vabariigi sünnipäevaks õpilastele juba kingitud, 61 on veel ees. Aitäh, et aitad olulistel teemadel jõuda kõigi Eesti õpilasteni!

Tagasi Kooli

Tagasi