Aita meil õppida veeohutust!

Aita meil õppida veeohutust!

Kuidas su annetus aitab? »

Vajatakse vabatahtlikke
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Rannapäev on mõeldud psüühikahäirega inimestele ja nende lähedastele, et saada osa kogemusest veeta turvaline päev kogukonnana puhke- ja spordialal. Otsime veepäästega tegelevat organisatsiooni või isikuid, kes õpetavad meile 28. juunil ja 19. juulil vees vajaminevaid ohutusalaseid teadmisi.

Rannapäevale tuleks koos erialase ettevalmistusega juhendajatega kokku osalema 15-20 õppurit. Rannapäev veeohutusalase õppega võiks toimuda Harjumaal ja kellaaja osas oleme paindlikud! Veeohutusalast varustust meil endil ei ole - oleksime tänulikud, kui saaksime kasutada veepäästega tegeleva organisatsiooni või isiku varustust – lubame olla kasutamisel heaperemehelikud. Rannapäevale sõidame oma transpordiga ja oleks hea, kui ka meie veeohutusõpetajatel oma transport oleks.

Vastutasuks pakume sulle toredat seltskonda, siirast tänu ja võimalust murda müüt, mis on vaimsete probleemidega inimeste ümber!

Artiklid