Sõpruskonna või töökaaslastega suvekooli – noored ootavad teid!

Sõpruskonna või töökaaslastega suvekooli – noored ootavad teid!

Kuidas su annetus aitab? »

Vajatakse 15 vabatahtlikku
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

MTÜ RuaCrew praktika põhjal on näha, et paljudel noortel jääb puudu tugevatest sotsiaalsetest oskustest ning võimalusest ja soovist suvel midagi mõistlikku teha. 

Seetõttu on ellu kutsutud RuaCrew Suvekool, mille raames pakume 30 haavatava sihtgrupi noorele tegevusi sotsiaalsete oskuste arendamiseks väljaspool linnaruumi, mil nad on enamasti järelevalveta ning suurema riskiga sattuda õigusrikkumistesse.

Soovime aidata noort nii eakaaslastega kui ka täiskasvanutega suhtlemisel. Proovime aga õppida lõbutsedes – noored omandavad uusi teadmisi sportlikes ja meelelahutuslikes tegevustes. Nende kureerimisel ootame vabatahtlike abi!

Kaasatakse ka mitmeid erinevaid koostööpartnereid nagu näiteks PPA, Töötukassa jt. Eelmiste aastate Suvekoolid said noortelt ja lapsevanematelt positiivse tagasiside. Ka vabatahtlikud rühmajuhid nägid, kuidas kolm päeva Suvekoolis tõstis noorte motivatsiooni ja tegutsemistahet ning see pani silma särama ka vabatahtlikel.

2014. aasta Suvekooli videokokkuvõtet saab näha siit: http://youtu.be/srGiaSlbxZY

Suvekool 2018 toimub Prangli saarel 1.-3. augustini.

 

 

Artiklid