Tule vesta muinasjutte ja too ravil viibivate laste ellu helgust! (Tallinn)

Tule vesta muinasjutte ja too ravil viibivate laste ellu helgust! (Tallinn)

Kuidas su annetus aitab? »

Vajatakse 2 vabatahtlikku
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit ootab Tallinna Lastehaigla Onko-Hematoloogia osakonnas ravil viibivate laste juurde muinasjutuvestjaid, kes soovivad lugeda või jutustada muinasjutte igas vanuses lastele.

Muinasjutuvestjaid ootame osakonda suvekuudel: kolmapäeviti ja neljapäeviti, kell 17.00, alates 6.juunist kuni 30.augustini. 

Kolmapäeviti on muinasjutte kuulamas eesti keelt kõnelevad lapsed ja neljapäeviti vene keelt kõnelevad lapsed.

Muinasjutukuulajate arvu täpsustamiseks palume muinasjutuvestjal  kohtumise hommikul helistada koordinaator tugiisikule, Luive Merilai, telefonil: 58 188 335, siis selgub ka mitu last on momendil osakonnas ravil.

EVLVLi ülesandeks on vähihaigete laste ja nende perekondade igakülgne abistamine ja toetamine, tervishoiu ja hoolekande arendamine ning vähihaigete laste ravitingimuste parandamisele kaasaaitamine.

Artiklid