Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
3 535 370 €
Annetajatelt 2 541 228 €
Swedbanki poolt 994 142 €
Eesti Metsa Abiks: kaitseme koos Eestimaa metsi ja liigirikkust

Eesti Metsa Abiks: kaitseme koos Eestimaa metsi ja liigirikkust

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
5 528.35 €
230 annetust
7 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

MTÜ Eesti Metsa Abiks soovib kaitsta inimestele olulisi kodumetsi, mis on looduse säilimise alustaladeks. MTÜ viitab, et Eesti metsades toimub üleraie, mis ei ole jätkusuutlik ning raietegevus on viimased 20 aastat lähtunud peamiselt majanduslikest aspektidest.

Eesti metsad noorenevad üleraie kaasmõjul kiiresti, mis viib liikide ning elurikkuse hääbumiseni või koguni kadumiseni. Paljud Eesti inimesed tajuvad, et nende armsad kodumetsad, kus käia seenel ja marjul ning puhkamas, on kadumas. Eesti Metsa Abiks missioon on leida tasakaal metsa majandamise ning looduse säilimise vahel. 

Sinu tehtud püsitoetus on väga oluline, selle abiga saame jätkata tegevusi, mis tagaksid looduskeskkonna säilimise ka meie lastele ja lastelastele ning ennekõike säilitada looduskeskkonda ka Sinule

Annetuste eest finantseeritakse spetsialistide töötasusid, looduskaitselisi kohtuvaidlusi, ekspertiise ja erinevate infomaterjalide valmistamist ning levitust.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Lisainfo:

Artiklid