Toetame autismispektri häirega inimeste perede tugigruppe

Toetame autismispektri häirega inimeste perede tugigruppe

Kuidas su annetus aitab? »

55 annetust 2 011.00 / 2 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Soovime, et meie tugigrupid, päevahoiulaagrid ja üritused oleks kättesaadavad kõikidele huvilistele, kuid tihti pole erivajadusest lähtuvalt võimalik leida autistlikele lastele ja noortele hoidjat. Aasta jooksul korraldame 12 tugigruppi ning nende toimumise ajal tahame pakkuda lapsehoiuteenust kuni 10-le autismispektrihäirega lapsele ja noorele (ühes tugigrupis).
Osalemine tugigruppides parendab ASH inimeste perekondade emotsionaalset toimetulekut ja aitab seeläbi efektiivsemalt toetada oma ASH pereliiget.

Sageli kaasame oma ürituste korraldamisse vabatahtlikke, selle kaudu saame vahetult luua positiivset kuvandit autimist, ASH inimestest ning nende perekondadest jagades valdkonnaga igapäevaset mitte kokku puutuvatele inimestele informatsiooni autismist ja ASH inimestest. 

Olles Ma armastan aidata” annetuskeskkonna liige on meil võimalik mittetulundusühinguna annetajate abiga pakkuda lisaks riiklikele teenustele regulaarselt neid autismispetsiifilisi teenuseid, mida ei paku kohalikud omavalitsused ega riik (tugigrupid, lapsehoiuteenus tugigruppide ajal ning autismispetsiifikast lähtuvad suvised päevahoiulaagrid).

Annetused aitavad meil tagada piisava arvu tegevusjuhendajate olemasolu tugigruppides ja suvelaagris, samuti võimaluse kutsuda tugigrupi kohtumistele esinema oma ala parimaid
autismivaldkonna spetsialiste.  

Tallinna ja Harjumaa Autismiühing on loodud 2013. aastal ning kuulub üle-eestilisse katusorganisatsiooni, Eesti Autismiühingusse. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing sai ellu kutsutud ideega, et kõik autismispektri häiretega laste või täiskasvanutega isiklikult, pere või töö kaudu seotud inimesed saaksid sõna sekka öelda, et autistlike inimeste olukorda jätkusuutlikult parendada. Oma tegevuse jooksul oleme korraldanud juba  hulgaliselt tugigruppe, perepäevi, suvelaagreid ning erinevaid üritusi autismispektri häirega lastele ja noortele.

https://autismtallinn.ee

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja.

Oma annetustega on aidanud:

 • 1100.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Rein Talimaa

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 20.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 100.00 €

  Andre Põlm

 • 15.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 95.00 €

  Anonüümne

 • 30.00 €

  Anonüümne

 • 50.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

2 011.00 / 2 000.00 €
 • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid