Eestlased on iga aastaga aina heldemad annetajad

31.01.2020

2020. aasta alguses jõudsime “Ma armastan aidata” annetuskeskkonnas annetuste mahuga kahe miljoni euroni! Aitäh kõigile, kes on annetanud ühe või mitu korda või valinud mõne organisatsiooni, keda igakuise püsiannetusega toetada. Iga euro aitab heategevusorganisatsioonidel jõuda kaugemale ning aidata veel rohkem neid, kes abi vajavad!

Eelmine aasta oli edukas ka annetuste mahu kasvu poolest. Kui 2018. aastal tehti annetuskeskkonnas 5824 annetust summas 134 060 €, siis 2019. aastal juba 9265 annetust ning annetati kokku 219 442 €. Selline kasv näitab ühelt poolt, et Eesti inimesed soovivad aina enam ühiskonna oluliste probleemide lahendamisele kaasa aidata ning on leidnud endale teema, mis neile südamelähedane on. Teiselt poolt näitab see ka seda, et heategevusorganisatsioonid kommunikeerivad oma sõnumeid hästi ning saavad aidata veelgi rohkem abivajajaid.

Võrreldes 2018. aastaga muutusid ka valdkonnad, kuhu inimesed annetavad. Kui 2018. aastal annetati ülekaalukalt enim lastele, siis eelmisel aastal toetati kõige enam tervise valdkonnas tegutsevaid organisatsioone, kes kogusid 30% annetustest. Laste kategooria on aga jõudsalt 29 protsendiga kohe tervise valdkonna selja taga. Kolmanda kategooriana on loomade ja loodusega seotud organisatsioonid, kes kogusid 25% annetustest. 

Eelmisel aastal tõmbasime eraldi tähelepanu ka haridusvaldkonnale, sest läbi aastate on haridus olnud valdkond, kuhu annetatakse kõige vähem. 2018. aasta neljalt protsendilt kasvasime eelmisel aastal 9%le protsendile, mis on väga rõõmustav kasv! Uue kategooriana lisandus eelmise aasta juunis tugeva ühiskonna kategooria, mis ühendab neid organisatsioone, mis tegelevad laiemalt teemadega, mis tegelevad ühiskonna jätkusuutlikkusega. Näiteks Toidupank, Eesti Inimõiguste Keskus või Elu Dementsusega, mis kõik panustavad sellesse, et ühiskond oleks tervem, jätkusuutlikkum ja tugevam! Tugeva ühiskonna kategooria kogus uue kategooriana eelmisel aastal 8% annetustest.

Aitäh, et oled annetanud ja et ühiskonna olulised valukohad sulle korda lähevad! Iga annetus annab organisatsioonile kindlust ja teadmist, et nende tegevus on oluline ning et nad ei ole üksi. 

Kui sa ei ole veel endale südamelähedast organisatsiooni leidnud, siis vaata siit, millised organisatsioonid annetuskeskkonnas tegutsevad: www.armastanaidata.ee

                                       

Назад