Ükski laps ei pea surema põhjusel, et tema ravi on liiga kallis

13.03.2020

Annabel 2,2 miljonit eurot, Katerina 290 000 eurot, Cassandra 60 000 eurot, Aimar 42 000 eurot, Kelli  25 000 eurot... Üheskoos heade annetajatega on Lastefond aidanud enam kui pooltsadat haruldase haigusega last ja katnud miljonitesse ulatuvaid ravi- ja hoolduskulusid, mille eest riik pole tasunud.

Kas me väikese rahva ja riigina ei peaks oma ravi- ja sotsiaalkindlustussüsteemis olema paindlikumad ja tegema vajadusel ka erandeid? Kas on ikka õige ja õiglane, kui laps, kes vajab elutähtsat aparaati, jääb sellest ilma ainult seetõttu, et hüvitatavate meditsiiniseadmete loetelus pole juurde lisatud just selle lapse haruldast diagnoosi? Lapsevanemana pole ilmselt hullemat teadmist, kui see, et ravi lapse elu päästmiseks on küll olemas, aga see on liiga kallis.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond kutsub sel aastal Ma armastan aidata keskkonnas toetama haruldaste haigustega lapsi, kelle ravi riik ei rahasta, sest see pole piisavalt kulutõhus. 

Kui laiemalt levinud haiguste puhul on ravimite ja abivahendite soetamine riiklikult rahastatud, siis haruldaste haigustega lapsed jäävad abist pahatihti sootuks ilma. Just haruldaste haigustega laste ravi on tihti aga väga kallis ning ulatub tuhandetest eurodest miljonini. Sellist raha haige lapsega peredel ei ole. 

Erinevatel ajaperioodidel on küll räägitud reservfondi loomisest, kuid seni on see jäänud vaid sõnadeks. Tänane seadusandlus ei võimalda kallihinnalise ravi rahastamisel koostööd erinevate organisatsioonide, ettevõtete ning riikliku ravikindlustussüsteemi vahel.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on veendunud, et ühegi lapse ravi ei tohi jääda rahaliste vahendite taha. Olgu see haigus siis ühel lapsel miljonist, viiel lapsel kümne tuhandest või laiemalt levinud. 

Heade inimeste abiga aitab fond tasuda kallihinnaliste ravimite, innovaatilise geeniravi, igapäevaselt vajalike hooldus- ja abivahendite, arendavate teraapiate, ravitoidu ja teiste raviga seotud kulude eest. Möödunud aastal kattis fond ainuüksi haruldaste haigustega laste ravikulusid 3 miljoni euro ulatuses. 

Haruldaste haigustega lapsed ja nende pered peavad saama kindlustunde, et vajalik ravi on lapsele alati kättesaadav. Üheskoos saame me neile peredele seda turvatunnet pakkuda! Ka Sinul on võimalus Ma armastan aidata keskkonna kaudu oma panus anda!

Kui 5000 suure südamega inimest annetavad igaüks 10 eurot, siis saab Lastefond: 

  • toetada enam kui 7 aastat üliharuldase nahahaigusega Cassandrat nahahooldusvahendite ning välisravi visiitide kulude katmisel
  • aidata 2 aastat tasuda haruldase geenirikkega Trevori kallihinnalise epilepsiaravimi eest
  • aidata vähemalt 5 last välisravile, tasudes nende sõidu- ja majutuskulud 
  • tasuda pea 21 lapse arendavate teraapiate kulud ühe aasta jooksul 
  • võimaldada ravitoitu vähemalt 100 haigele lapsele, kes seda ravi eesmärgil vajavad

Tutvu haruldaste haigustega lastega: https://www.lastefond.ee/toetame/haruldaste-haigustega-lapsi/

Annetuse saad teha siin

Назад