Vähiliit: „Toeta loovteraapia teenuse kättesaadavust vähihaigetele ja nende lähedastele!“

Kuidas saad aidata?

Loo Armastan Aidata keskkonnas oma annetusalgatus, et sõprade abiga sellele projektile veelgi laiemat toetust koguda.

Loo annetusalgatus