MTÜ RuaCrew Suvekool 2018

MTÜ RuaCrew Suvekool 2018

How does your donation help? »

0 donations 0.00 / 4 000 000.00 €
Project already completed. Thanks to all who contributed!

How does your donation help?

How does your donation help?

MTÜ RuaCrew praktika põhjal on näha, et paljudel noortel jääb puudu tugevatest sotsiaalsetest oskustest ning võimalusest ja soovist suvel midagi mõistlikku teha ja seetõttu on ellu kutsutud Suvekool. Suvekoolis toimuvate erinevate tegevustega soovitakse anda noortele võimalus arendada oma sotsiaalseid ja meeskonnatöö oskuseid ning avastada endas peidetud anded. Plaanis on läbi viia erinevaid tegevusi gruppides, kuid samas on vajadusel võimalik teha ka individuaalset tööd. Suvekool toetab läbi erinevate meetodite meeskonnatunde ja grupis töötamise oskuste arengut, et toetada noort nii eakaaslastega kui ka täiskasvanutega suhtlemisel. Suvekoolis keskendutakse mitteformaalsele õppele, nii et noored omandavad uusi teadmisi ja oskusi ka sportlikes ja meelelahutuslikes tegevustes, kus neile on eeskujuks ja toeks mõistvad täiskasvanud.

Suvekool 2018 toimub Prangli saarel, kuhu on kaasatud 30 noort ning 15 vabatahtlikku. Suvekooli raames pakume haavatava sihtgrupi noortele tegevusi sotsiaalsete oskuste arendamiseks väljaspool linnaruumi, mil nad on enamasti järelevalveta ning suurema riskiga sattuda õigusrikkumistesse.

Kaasatakse ka mitmeid erinevaid koostööpartnereid nagu näiteks PPA, Töötukassa jt. Eelmiste aastate Suvekoolid said noortelt ja lapsevanematelt positiivse tagasiside. Ka vabatahtlikud rühmajuhid nägid, kuidas kolm päeva Suvekoolis tõstis noorte motivatsiooni ja tegutsemistahet ning see pani silma särama ka vabatahtlikel.

0.00 / 4 000 000.00 €

Here you can see the donations made to the organization.

The donated Swebank Rewards Points will be transferred to the organizations and made visible twice a year – on December and June.

Articles