Kogemusnõustamine kui oluline võti taastumisprotsessis

17.04.2018

Kogemusnõustaja on inimene, kellel on oma „lugu“ ning kes jagab oma lugu teistega, kes seisavad silmitsi samade väljakutsetega ning liiguvad tervenemise poole.

Järelikult on kogemuslugu elu mõtte leidmise ja enda teiste seas samaväärsena tundmise teekond – teekond taastumise poole. Ja selleks, et ennast selles turvaliselt tunda, on vajalikud teised inimesed, kes sind võrdväärsena kohtlevad. Need on olulised inimesed – lähedased, kes võivad olla pereliikmed, sõbrad, töökaaslased. Samuti professionaalse ettevalmistuse saanud aitajad – teekaaslased ja kogemusnõustajad.

Lisaks psüühikahäirest väljatulevala inimese taastumisprotsessile on oluline ka lähedaste kohanemine. Näiteks skisofreenia kärbib noore inimese, nagu ta enne haigestumist oli, potentsiaali realiseerimist. Tundub nagu haigusest alles jäänud inimene on kahvatu vari sellest, milline oli inimene enne haigestumist. Kui lähedane haigestub, peame läbima justkui leinaprotsessi, et leppida sellega, et oleme kaotanud inimese sellisena, nagu teda enne tundsime. Leinaprotsess aitab meil tundma õppida uut inimest koos uue potentsiaaliga – inimest koos tema haigusega.

Heaolu ja Taastumise Koolis loome võimalusi täiskasvanute täiendushariduseks ja rehabilitatsiooniks recovery college põhimõtteid järgides. Recovery college, ehk eesti keeles taastumise kool on paik, kuhu ootame õppima ja jagama kogemust vaimse tervise ning eluks vajalike oskuste teemal. Eelmisel aastal piloteerisime taastumiskursust lähedastele. Lähedaste taastumiskursuse läbiviimiseks oli meile abiks Soome kolleegide metoodiline materjal.

Lähedaste taastumiskursus toimub grupitöö vormis, kus üks juhendajatest on kogemusnõustaja ja teine juhendaja on saanud professionaalse ettevalmistuse. Nagu nimetuski ütleb, on kogemusnõustaja inimene, kellel on kogemus ja kes oma kogemust nõustamisel kasutab. Kogemus traumaatilise sündmuse, näiteks psühhoosi, läbi elamisest või kogemus lähedase inimesena, kus traumaatilise sündmuse on läbi elanud pereliige, sõber, kolleeg. Kogemusnõustaja on saanud ettevalmistuse oma kogemust jagada nii, et nendel, kes tema kogemusest osa saavad, oleks võimalik oma olukorraga toimetulemiseks õppida. Oluline märksõna on lootus. Ja teadmine, et olenemata traumaatilistest sündmustest, mis elus toimuvad, on „tavaline elu“ siiski võimalik.

Eesmärgiks on pakkuda lähedastele:

• emotsionaalset toetust – negatiivsete emotsioonide ja isoleerituse vähendamine, ebakindlates olukordades toimetuleku tugevdamine, tagasitulek sotsiaalse suhtluse maailma;

• informaalset toetust – erialase pädevusega külalislektorid (arstid, terapeudid, riiklike ja KOV teenuste pakkujad, formaalse õppimisega seotud info pakkujad), et demüstifitseerida arusaama haigusega elamisest, parendada eluga toimetulemise oskusi;

• esindusvõrgustiku loomist – kogemustel toetudes, Eesti ja välismaiste praktikate näitel aitame parendada ja kättesaadavamaks muuta psüühikahäirega inimestele mõeldud teenuseid;

• toetusvõrgustikuks õppimist -  aidates iseend suureneb võimekus aidata teisi.

Eestis ei ole lähedaste toetamisele pööratud piisavalt tähelepanu, kuid praktika on näidanud, et kui toetada nii taastujat kui tema lähedasi, on  taastumine efektiivsem. Heaolu ja Taastumise Koolis soovime kaasa aidata taastumisprotsessi efektiivsemaks muutmisele integreeritud kogemus- ja professionaalse toega.

Riina Järve-Tammiste, "Toeks lähedastele" suuna eestvedaja, Heaolu ja Taastumise Kool

Back