Värske uuring: koroonapandeemia jättis annetamisele kardetust väiksema jälje

17.08.2021

Charities Aid Foundation (CAF) avaldas suvel oma traditsioonilise ülevaate annetamiskäitumisest maailmas. Uuringusse oli kaasatud 114 riiki, kus elab kokku üle 90% kõigist maailma inimestest. Tulemused näitasid, et koroonapandeemia esimesel aastal rahalised annetused kasvasid, ajaannetamine jäi samale tasemele varasemaga.

2020. aastal annetas heategevuseks raha vähemalt iga kolmas täiskasvanu

Raha annetamine on kogu maailmas tõusuteel – 2020. aastal annetas raha rohkem inimesi kui viimase viie aasta jooksul.

Kõige heldemalt annetatakse raha Indoneesias, seda tänu sealsetele religioonsetele tavadele. Eelmisel aastal annetas raha enam kui kaheksa indoneeslast kümnest ning vabatahtlik tegevus on Indoneesias kolm korda rohkem levinud kui mujal maailmas.

Suurbritannia, Islandi ja Hollandi elanikud on endiselt suured annetajad, kuid ka seal on viimase aasta jooksul annetajate hulk märkimisväärselt vähenenud.

Traditsiooniliselt on pingerea lõpus Jaapan. Miks pole nii jõukas riik annetajate edetabeli esiotsas? Peamiste põhjustena tuuakse enamasti välja religioon ja maksupoliitika. Sealsed heategevusliku annetamise reeglid on keerulised, ootused riigipoolsetele teenustele on kõrged ja organiseeritud mittetulundusühingud on suhteliselt uus nähtus.

Kogu maailmas teeb vabatahtlikku tööd (ehk annetab aega) ligi viiendik täiskasvanutest

Alates 2018. aastast on vabatahtliku tegevuse ülemaailmne tase olnud veidi madalam kui varem. Vaatamata pandeemia tekitatud piirangutele annetas 2020. aastal oma aega peaaegu iga viies täiskasvanu. Kõige rohkem ajaannetajaid leidub Indoneesias, kus ollakse altid heategevuslikul eesmärgil tegutsema ja seda ka hädaolukorras.

Jordaania paistab silma madalaima vabatahtliku osalemise määraga – ainult 5% täiskasvanutest panustavad enda aega teiste aitamiseks. Kõige suurema hüppe vabatahtlikus töös on teinud Hiina, mis on viimased kümme aastat olnud pingereas viimasel kohal, kuid nüüd parandanud oma positsiooni 40 astme võrra, paigutudes 73. kohale. Samuti on Hiina ainus riik maailmas, mis on olnud varasemalt tabeli alumises otsas nii aja- kui ka rahaliste annetuste poolest.

Kus paikneb edetabelis Eesti?

Eestis teevad inimesed kõige rohkem just rahalisi annetusi, see paigutab meid maailmas 53. kohale. Ka ajaannetuste poolest võib meid leida tabeli keskelt – 57. kohalt. Üldises edetabelis, mis võtab arvesse nii rahalisi annetusi, ajaannetamist kui ka valmisolekut aidata võõraid inimesi, on Eesti 84. kohal.

Back