Kingi asenduskodu noorele parem toimetulek

Projekti "Toetame lastekodulaste sulandumist ühiskonda!" toetuseks tegi Eesti Asenduskodu Töötajate Liit annetusalgatuse:

Kingi asenduskodu noorele parem toimetulek

Kuidas su annetus aitab? »

63 annetust 353.00 / 5 516.00 €
See annetusalgatus on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Läbi toetuse annad võimaluse asenduskodude ehk lastekodude noorte paremaks toimetulekuks iseseisvas elus läbi mitteformaalse õppimise korraldamiseks 2016 aastal.
Korraldame asenduskodude noortele koolitusi ja seminare, mis aitavad noorel iseendast paremini aru saada ja ümbritsevas maailmas positsioneerida. Läbi tegevuste tõstame noortes läbilöögivõimet elus toimetulemaks. Ühelt poolt lihtne, teisalt keeruline, me kõik peame toime tulema ja meil kõigil on omad kogemused, mis meid sel teel saadavad.

Sageli on asenduskodude noortel, kes on mitmeid hülgamisi kogenud ning palju traumasid üle elanud, madal enesehinnang ning nad ei usu endasse. Nad kardavad elu muutusi ning end proovile panna, eriti on hirm ebaõnnestumise ees. Koolituste eesmärk on näidata noortele, et ka läbikukkumisse saab suhtuda kui kogemusse millest õppida ning tegelikult on just tihtipeale rasked ning keerulised kogemused ja elusituatsioonid need, mis meile kõige rohkem õpetavad. Õpetame noortele kuidas on võimalik iseennast motiveerida ja inspireerida, et hoida positiivset eluhoiakut (ellusuhtumist) ja mitte tunda end ohvrina...

2016 aastal planeerime korraldada 3 kahepäevast noorteseminari ööbimisega, millest 1 on venekeelne ning 2 eestikeelset, lisaks 8 ühepäevast töötuba-seminari.
Panustades noortesse läbi positiivse kogemuse, loome võimaluse paremaks tulevikuks!

Swedbank annab iga annetaja eest Eesti Asenduskodu Töötajate Liidule 2 eurot lisaks!

Kui sa tunned, et tahaksid ja saaksid panustada ka mitterahaliselt (koolitajana, ruumide, toitlustuse või mõne muu nöol), anna sellest meile teada: info@eatl.ee või merlin@yen.ee


Kulud seminaride korraldamisel:
* Ruumid, mis soodsamatel tingimustel algavad 20.-/h
* Toitlustus, kui on 2 päevane koolitus, siis on vajalik võimaldada söögid: lõuna, õhtu ja lõuna, lisaks kohvi- ja energiapausid. Hommikusöögid on tavaliselt ööbimiskoha poolt. Ühepäevaste koolituste puhul on tavaliselt saabumisel kerge söök + lõunasöök ning kohvi- ja energiapausid.
* Ööbimine, kui on 2 päevased koolitused, 1 päevastel koolitustel seda kulu ei ole.
* Koolitajad, see on üpris suur kulu, kui korraldame 2 päevaseid koolitusi, siis on oluline, et aktiivne mõtestatud tegevus oleks organiseeritud hilisõhtuni ning teisel päeval algaks juba hommikul. Loomulikult teeme siinkohal palju koostööd mitmete partneritega.
* Koolitusvahendid: A1 paberid, vildikad, markerid, kleebised, pastakad, kiled, märkmikud jne.
* Transport, kuna noori on üle-Eesti, on koolitusele saabumiseks vajalik kanda kulutusi transpordi eest, tavaliselt maksavad selle kulu asenduskodud, kuid noorte puhul, kes on juba ellu läinud või kui asenduskodul puuduvad võimalused, püüame kanda need kulud, et transpordi puudumise tõttu ei jääks noor võimalusest ilma.