Annetused ja maksud

Kui organisatsiooni tutvustusteksti lõpus on viide, et organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja, siis saavad annetajad annetatud summalt tulumaksu tagasi ning ettevõtete tehtud annetused on maksuvabad (TuMS § 49).

Annetajale

Eraisikuna saate tehtud annetuse oma tulust maha arvata juhul, kui teete selle ühendusele, mis on kantud valitsuse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. Nendel organisatsioonidel on kohustus ka omaltpoolt Maksuametile oma annetajatest teada anda ning sellisel juhul peaks vastav info jõudma ka annetaja eeltäidetud tuludeklaratsiooni vormile.

Kokku saab annetaja maha arvata kuni 1200€ oma sama aasta tulust, millest on tehtud juba teised mahaarvamised (kodulaenu intressid, koolituskulud jms). Maksuamet võib nõuda annetuse dokumentaalset tõestamist. 

Juriidiline isik saab maksuvabalt annetada kuni 10% oma mullusest kasumist või 3% sama aasta palgafondist. Ühel kalendriaastal saab kasutada ainult ühte piirmäära ja kui see piir ületatakse, tuleb ülejäänud osalt tulumaks maksta.

Organisatsioonile

Eestis võivad tulumaksusoodustust saada taotluse alusel vabaühendused, mis tegutsevad avalikes huvides ja heategevuslikult ehk mitte vaid oma liikmete või kitsa sihtrühma heaks. Nimekirja ei pääse kutseorganisatsioonid, ametiühingud ja ettevõtluse või erakondade toetamiseks loodud ühendused.

Sellised organisatsioonid on kantud maksuhalduri poolt kaks korda aastas kinnitatavasse nimekirja (üle 1500 vabaühenduse) ja nendega sama staatus kehtib annetuste osas kirikute ja koguduste registri liikmetele.

Mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes soovivad saada tulumaksusoodustusega nimekirja, leiavad selleks kasulikku infot Vabaühenduste liidu lehelt http://heakodanik.ee/teabekeskus/.

Annetuste deklareerimine

Ükski mittetulundusühing ja sihtasutus ei pea saadud annetustelt tasuma makse, küll aga on nimekirja kuulujatel kohustus kõik rahalised ja mitterahalised annetused deklareerida maksuametis. Deklaratsioon tuleb esitada hiljemalt 1. veebruariks, et maksuamet saaks kanda andmed eraisikute eeltäidetud tuludeklaratsioonile. Annetuste ja kingituste kasutamine tuleb deklareerida iga aasta 1. juuliks.

Lisainfo:

Maksu- ja Tolliamet

Vabaühenduste liit