AITA HOOLITSEDA HÄTTASATTUNUD KARUPOEGADE EEST

Projekti Eestimaa Loomakaitse Liit: “Aita päästa vigastatud, hüljatud ja väärkoheldud loomi!” toetuseks tegi Kristi Metsa annetusalgatuse:

AITA HOOLITSEDA HÄTTASATTUNUD KARUPOEGADE EEST

Kuidas su annetus aitab? »

49 annetust 457.00 / 1 000.00 €
See annetusalgatus on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eestimaa Loomakaitse Liit on täna ainuke organisatsioon Eestis, kes võimaldab Eesti metsades elavatele suurkiskjate poegadele vajalikku esmaabi ja professionaalset rehabiliteerimist. Rehabiliteerimise käigus lähevad loomad tagasi metsa, kus nad saavad jätkata liigiomast elu. Ohtu inimestele sellega ei kaasne. Loomakaitse liit selleks toetust riigilt ei saa. Eestis puudub riiklik rehabilitatsioonisüsteem suurulukitele. Riigi ainuke lahendus on "looduslik valik" ja eutaneerimine.
Eestimaa Loomakaitse Liidu arvates pole õige loomi, kellele abi osutatakse, selekteerida. Samuti kohustab loomakaitseseadus aitama iga abivajajat.
Vajame teie abi karupoegade raviarvete tasumiseks ja lisatoidu võimaldamiseks, kuna kevadel hättasattunud karupojad, kes on talvel sündinud, on emata väga abitud ja üksinda metsas ellu ei jää.
Tegutseme läbimõeldult ja professionaalselt. Ükski inimelu sellega ohtu ei satu.
Oleme siiralt tänulikud, kui aitate meil olla riigi nn südametunnistus.