Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 730 094 €
Annetajatelt 3 355 645 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Jätame loomkatsed minevikku!
Projekti MTÜ Loomus: oleme koos loomade poolt! toetuseks tegi Loomus annetusalgatuse:

Jätame loomkatsed minevikku!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
13.20 €
2 annetust
5 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Loomus seisab kõikide loomade eest ning kannatuste tekkitamise vastu. Loomkatsed on tavapärane praktika paljudes valdkondades, sh teadus, meditsiin, ilutööstus, põllumajandus jne. Samas on suur osa katsetest, mida loomade peal tehakse, ebavajalikud, põhjendamatud, mittetulemuslikud ning muidugi ebaeetilised. Loomus seisab selle eest, et liiguksime loomkatsetelt üle alternatiividele, mis on loomavabad ja ka tõhusamad.

Kuidas Sinu annetusi kasutatakse?

  • 10 € aitab meil levitada infot loomkatsete kohta, sh koostada ja printida teabematerjali,
  • 25 € aitab meil korraldada ka 2025. aastal üritust loomkatsetest 24. aprillil ehk ülemaailmsel laboriloomade päeval,
  • 75 € aitab meil osaleda aktiivselt rahvusvaheliste võrgustike Cruelty Free Europe ja Eurogroup for Animals loomkatsete lõpetamisega seotud töös.

Vaata lähemalt: Maailma laboriloomade päev - katsetaks loomadeta?

Loomus on loomade eestkoste organisatsioon, mis levitab aktiivselt jätkusuutlikku ja hoolivat suhtumist loomadesse nii Eestis kui ka mujal maailmas. Loomus kuulub rahvusvahelistesse loomade eestkoste võrgustikesse Eurogroup for Animals, Fur Free Alliance ja Cruelty Free Europe ning üle-eestilistesse võrgustikesse huvikaitsevõrgustik, vabatahtliku tegevuse võrgustik ja vabaühenduste kliimavõrgustik.

Loomus on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja.

Artiklid