Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
3 535 370 €
Annetajatelt 2 541 228 €
Swedbanki poolt 994 142 €
Sirje Kiik in memoriam - Eestimaa Looduse Fond
Projekti Eestimaa Looduse Fond: Aita hoida Eesti loodust! toetuseks tegi Elisabeth Kiik annetusalgatuse:

Sirje Kiik in memoriam - Eestimaa Looduse Fond

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
430.00 €
14 annetust
500.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Sirjele oli Eesti loodus ja selle kaitsmine alati väga südamelähedane. Kuigi ta kasvas üles Tallinnas, veetis ta suure osa lapsepõlvest vanavanemate talus Raplamaal, kust ta loodushuvi ka alguse sai. Sirje oli hingelt korilane, kellele mets andis hingerahu ja marjulkäik oli kui mediteerimise eest. Loodushuvi saatis teda kogu elu, aga see tuli teravalt esile tema elu viimastel aastatel, kui ta oli eriti mures Eesti metsa tuleviku ja kogu Eesti looduse seisukorrast terviklikult. 

Kogume Sirje lahkumise mälestuseks raha Eestimaa Looduse Fondi toetuseks. 

ELF kasutab raha järgmiselt: 

  • Loodusmetsade kaitse 
  • Raiemahtude vähendamise suunaline huvikaitse – eesmärgiga metsade süsinikutagavara kasvatada, ent ka elurikkust hoida 
  • Loodussõbraliku metsamajanduse arendamine – uurimine, katsetamine, teavitamine, koostöö erametsaomanikega 
  • Metsakuivenduse keskkonnamõju – huvikaitse ja teavitustöö
  • Energiapuidu tootmise vähendamine – osalemine suure energiatarbega arenduste otsustusprotsessides

Artiklid