Eesti Pagulasabi: "Aitame pagulastel Eesti eluga kiiremini kohaneda!"

Eesti Pagulasabi: "Aitame pagulastel Eesti eluga kiiremini kohaneda!"

Kuidas su annetus aitab? »

25 annetust 516.04 / 12 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eesti Pagulasabi missiooniks on seista pagulaste õiguste ja heaolu eest Eestis ja väljaspool. Selleks pakume tugiteenuseid siia saabunud rahvusvahelise kaitse saajatele, osutame oma kodudest põgenenud inimestele humanitaarabi väljaspool Eestit (hetkel Ukrainas ja Türgis) ning oleme üks olulisematest kompetentsikeskustest rände ja lõimumise teemadel.

Eestisse saabunud rahvusvahelise kaitse saajaid (ehk pagulasi), nii rändekava raames kui ka iseseisvalt saabunuid, toetame praegu peamiselt oma tugiisikuteenuse kaudu. See on vabatahtlikule tegevusele ülesehitatud teenus, mille eesmärk on aidata pagulased iseseisvalt toimetulevaks nii kiiresti kui võimalik. Peamised meetodid selleks on nõustamine ja infojagamine, näiteks viime Eestisse saabujad kokku vajalike teenuste ja neid pakkuvate asutustega (Töötukassa, kohalik omavalitsus, keelekoolid, haridusasutused jne) ning otsime võimalusi sotsiaalseks integratsiooniks (huviringid, hobidega jätkamise võimalused, aga ka töö ja kool).

Viimase 20 aasta jooksul on Eesti rahvusvahelise kaitse andnud umbes 350 inimesele. Pikalt oli suurem osa neist pärit endistest NSVL riikidest, kuid alates 2016. aasta algusest on Eestisse saabunud üha enam ka Lähis-Ida kriisikolletest (Süüria, Iraak, Jeemen) pärit abivajajaid, kes vajavad veelgi spetsiifilisemat toetust.

Inimeste arvu suurenedes soovime üha enam hakata individuaalse tugiisikuteenuse kõrval pakkuma ka grupinõustamist ja -koolitusi ning korraldama senisest enam muid sotsiaalsele integratsioonile suunatud koosviibimisi ja klubilisi tegevusi. Grupitegevuste kaudu on võimalik katta väga erinevaid teemasid ja vajadusi, alustades finantsnõustamisest ja spetsiaalselt naistele mõeldud klubidest ning lõpetades keelekohvikute ja oskusõppega. Tegevustesse tahame maksimaalselt kaasata ka varasemalt edukalt kohanenud inimesi, kes saaksid oma kogemuste pinnalt uusi saabujaid nõustada ja eduka rollimudelina teed näidata, samuti kohalikke inimesi, kes tahaksid sellistes tegevustes kaasa lüüa.

Kogutud annetusi kasutame selleks, et alustada Tallinnas ja Tartus gruppidele suunatud tegevustega. Selleks peame rentima sellisteks tegevusteks sobilikud ruumid, alguses vastavalt ürituste toimumisele, pikas perspektiivis aga püsivalt. Samuti vajame kummassegi linna ühte inimest, kes tekkivaid keskusi käimas hoiaks ning seal regulaarseid üritusi korraldaks ja juhiks.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

http://www.pagulasabi.ee/

https://www.facebook.com/pagulasabi/

516.04 / 12 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid