Aita koolikiusamist ennetada veel 20 Eesti koolis!

Aita koolikiusamist ennetada veel 20 Eesti koolis!

Kuidas su annetus aitab? »

114 annetust 4 187.88 / 10 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

KiVa programm aitab vähendada nii kiusuohvrite kui ka kiusajate osakaalu koolides. Sina saad aidata kasvatada tõendus- ja teaduspõhist KiVa programmi kasutavate koolide arvu 100ni! Näiteks iga 10 eurot katab ühe õpilasega seotud miinimumkulud programmitegevuste ja vajalike oskuste viimisel koolideni.

KiVa programm, mida Kiusamisvaba Kooli sihtasutus varsti rohkem kui 70 koolis rakendada aitab, sisaldab nii väärtuskasvatust, sotsiaalsete oskuste arendamist, ennetustööd kui ka väga vajalikku mudelit kiusamisjuhtumite lahendamiseks. KiVa programm on kooliterviklik - kiusamist ennetavatesse ja peatavatesse tegevustesse kaasatakse kogu kooli personal, õpilased ja lapsevanemad. Programmi tõhusust mõõdame kord kooliaastas toimuva õpilasküsitlusega.

Rahvusvaheline praktika näitab, et Turu Ülikooli teadlaste poolt väljatöötatud KiVa programm on aidanud oluliselt vähendada kiusamist ning koolist väljalangevust. Ka Eestis läbiviidud mõju-uuringu ja iga-aastaste jätkuküsitluste tulemusel saab öelda, et programmi kasutavates koolides langeb ohvrite osakaal järjepidevalt.

2018. aasta sügisest rakendab KiVa programmi ligi 70 kooli ning loodame 2018/2019. õppeaastal ettevalmistustega alustada veel vähemalt 25 koolis üle Eesti, kuigi südameambitsioon on meil isegi veel suurem. Kindla veendumusega võime öelda, et just annetuskeskkonna kaudu meile appi tulnud inimeste toel on meil vahendeid programmi viimiseks uutesse Eesti koolidesse u. 5-8 kooli jagu. See tähendab, et abi ja tuge loodame leida veel vähemalt u. 17-20 koolini jõudmiseks. 

Programmi miinimummahus elluviimise kulu ühe õpilase kohta on umbes 10 eurot esimese 2 aasta jooksul – ettevalmistusaastal ning esimesel rakendamisaastal. Nii saavad õpetajad vajalikud koolitused, tundides ja vahetundides kasutatavad materjalid, aga kool ka võimaluse viia läbi igakevadine anonüümne õpilasküsitlus kiusunäitajate mõõtmiseks ning õpilased ligipääsu KiVa põhimõtteid kinnistavale arvutimängule.

Toetades Kiusamisvaba Kooli, aitad vähendada programmis osalevates koolides kiusamist ning kindlustada sihtasutuse ja koolide valmisolekut programmi jätkuvalt kasutada. 

Kiusuennetusega on nagu tolmu imemisega – meil võib nurgas seista tipptasemel tolmuimeja, aga kui me ei oska, ei saa või ei viitsi seda kasutada, kipub ka tolmu nurkadesse liialt kogunema.

SA Kiusamisvaba Kool asutasid 2012. aasta lõpus Heateo Sihtasutus, Eesti Koolipsühholoogide Ühing, Omanäolise Kooli Arenduskeskus, Tartu Ülikooli kasvatusteadlane Kristiina Treial ning sotsiaalsed ettevõtjad Kristi Liiva ja Rasmus Rask. Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.kiusamisvaba.eehttps://et-ee.facebook.com/kiusamisvabakool

 

4 187.88 / 10 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Kiusamisvaba Kooli programmiga alustab 11 uut kooli

30.06.2017

Sihtasutuse pisieesmärk oli, et 2017. aasta kevadeks on meil liituvaid koole vähemalt 5. Kuna „Armastan aidata“ annetuskeskkonna kaudu kogusime juurde üle 5000 euro, (ning oleme saanud vahendeid juurde ka HTMilt ning teistelt partneritelt), olime kevadel nii piisavalt julged, et kokku koole vastu võtta lausa 11. Seega 2017/2018. õppeaastal on uusi KiVa programmi rakendajaid lausa 6 kooli pisieesmärgist rohkem.

Need 11 kooli on tänaseks läbinud enamiku ettevalmistusi programmi rakendamiseks alates sügisest: oleme välja koolitanud koolijuhid ning kiusujuhtumeid lahendama hakkavad tiimid, oma esimesele KiVa-õpilasküsitlusele on vastanud uute koolide 1.-6. klassid. Klassijuhatajatele on avatud veebikoolitus ning vajalikud materjalid programmitegevustega alustamiseks (käsiraamatud, lapsevanematele mõeldud miniõpikud, plakatid, vestid) jõuavad koolidesse augusti keskel. Samuti toimub 23. augustil Tartus KiVa suvekool, kus õpetajad ja juhtumite lahendamise tiimid saavad täiendkoolitust juhtumitesse kohese sekkumise teemadel, aga ka sellest, kuidas toetada LGBT- või pagulastaustaga laste keskkonna loomist kiusuvabamaks. Nii ollakse 1. septembril valmis hooga pihta hakkama.

Kokku on 11 kooli ettevalmistuste ja rakendamisaasta kulud umbes 22000 eurot, seega „Armastan aidata“ kogutud vahendid on igati ära kulunud 5+6 kooli haaramisel süsteemsesse kiusuennetusse.

2017/2018. õppeaastaks oleme seadnud endale ambitsioonikama eesmärgi võtta juurde vähemalt 20 eestikeelset ja 5 venekeelset kooli, kes võiksid programmi rakendamisega alustada 2018. aasta sügisel.

Programm on rakendavates koolides näidanud jätkuvalt häid tulemusi ehk siis neli aastat KiVa kasutanud koolides on kiusuohvrite osakaal langenud alla 16% (baas, millelt alustati oli 21,5%). Programmi teist aastat kasutanud koolid on jäänud kergele platoole 17% juurde ning esimese aasta koolid tegid märkimisväärse hüppe 24,4 protsendilt 17,3 protsendini. Sarnast hüpet loodame nüüd uue 11 KiVa-kooli puhul näha 2018. aasta kevadel (alustavad baasilt 24,2%).

Erinevaid ülevaateid meie uuringutulemustest leiab siit ja siit.

Tagasi