Aita koolikiusamist ennetada veel 20 Eesti koolis!

Aita koolikiusamist ennetada veel 20 Eesti koolis!

Kuidas su annetus aitab? »

114 annetust 4 187.88 / 10 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

KiVa programm aitab vähendada nii kiusuohvrite kui ka kiusajate osakaalu koolides. Sina saad aidata kasvatada tõendus- ja teaduspõhist KiVa programmi kasutavate koolide arvu 100ni! Näiteks iga 10 eurot katab ühe õpilasega seotud miinimumkulud programmitegevuste ja vajalike oskuste viimisel koolideni.

KiVa programm, mida Kiusamisvaba Kooli sihtasutus varsti rohkem kui 70 koolis rakendada aitab, sisaldab nii väärtuskasvatust, sotsiaalsete oskuste arendamist, ennetustööd kui ka väga vajalikku mudelit kiusamisjuhtumite lahendamiseks. KiVa programm on kooliterviklik - kiusamist ennetavatesse ja peatavatesse tegevustesse kaasatakse kogu kooli personal, õpilased ja lapsevanemad. Programmi tõhusust mõõdame kord kooliaastas toimuva õpilasküsitlusega.

Rahvusvaheline praktika näitab, et Turu Ülikooli teadlaste poolt väljatöötatud KiVa programm on aidanud oluliselt vähendada kiusamist ning koolist väljalangevust. Ka Eestis läbiviidud mõju-uuringu ja iga-aastaste jätkuküsitluste tulemusel saab öelda, et programmi kasutavates koolides langeb ohvrite osakaal järjepidevalt.

2018. aasta sügisest rakendab KiVa programmi ligi 70 kooli ning loodame 2018/2019. õppeaastal ettevalmistustega alustada veel vähemalt 25 koolis üle Eesti, kuigi südameambitsioon on meil isegi veel suurem. Kindla veendumusega võime öelda, et just annetuskeskkonna kaudu meile appi tulnud inimeste toel on meil vahendeid programmi viimiseks uutesse Eesti koolidesse u. 5-8 kooli jagu. See tähendab, et abi ja tuge loodame leida veel vähemalt u. 17-20 koolini jõudmiseks. 

Programmi miinimummahus elluviimise kulu ühe õpilase kohta on umbes 10 eurot esimese 2 aasta jooksul – ettevalmistusaastal ning esimesel rakendamisaastal. Nii saavad õpetajad vajalikud koolitused, tundides ja vahetundides kasutatavad materjalid, aga kool ka võimaluse viia läbi igakevadine anonüümne õpilasküsitlus kiusunäitajate mõõtmiseks ning õpilased ligipääsu KiVa põhimõtteid kinnistavale arvutimängule.

Toetades Kiusamisvaba Kooli, aitad vähendada programmis osalevates koolides kiusamist ning kindlustada sihtasutuse ja koolide valmisolekut programmi jätkuvalt kasutada. 

Kiusuennetusega on nagu tolmu imemisega – meil võib nurgas seista tipptasemel tolmuimeja, aga kui me ei oska, ei saa või ei viitsi seda kasutada, kipub ka tolmu nurkadesse liialt kogunema.

SA Kiusamisvaba Kool asutasid 2012. aasta lõpus Heateo Sihtasutus, Eesti Koolipsühholoogide Ühing, Omanäolise Kooli Arenduskeskus, Tartu Ülikooli kasvatusteadlane Kristiina Treial ning sotsiaalsed ettevõtjad Kristi Liiva ja Rasmus Rask. Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.kiusamisvaba.eehttps://et-ee.facebook.com/kiusamisvabakool

 

4 187.88 / 10 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

SA Kiusamisvaba Kool ootab uusi koole kiusuennetusprogrammiga liituma

15.09.2017

Ka 2017/2018. õppeaastal ootab SA Kiusamisvaba Kool sooviavaldusi Eesti kooliperedelt, kes on valmis oma koolides pühenduma süsteemsele kiusuennetusele ning kasutama selleks tõenduspõhist ja üle maailma palju rakendust leidnud kiusuennetusprogrammi KiVa. Sihtasutuse tegevjuhi Triin Toomesaare sõnul oodatakse tänavu programmiga liituma rekordarvu koole. „Kui paaril varasemal aastal oleme igal aastal pingutanud KiVa-perre juurde võtma 5-10 uut kooli, siis nüüd oleme nii annetajate kui püsivamate partnerite - ERGO kindlustuse, haridus- ja teadusministeeriumi ning Uuskasutuskeskuse - toel poole võimekamad ning suudame alanud õppeaastal programmi kasutamiseks ette valmistada 20 kooli,” täpsustab ta.

KiVa on Turu Ülikooli teadlaste poolt välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine programm, mis sisaldab nii universaalseid kui ka juhtumipõhiseid tegevusi kiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite lahendamiseks. Ennetustöö keskendub 1.-6. klassidele, ent programm tervikuna, sh juhtumite lahendamiseks välja töötatud metoodikad on kooliüleseks kasutamiseks. 2017/2018. õppeaastal rakendab programmi ligi 50 kooli üle Eesti, mis on aga ainult ligikaudu 10% kõigist Eesti  koolidest.

Ettevalmistusperiood tähendab seda, et KiVa programmi rakendamisele pühenduvad koolid läbivad põhjaliku eeltöö, sh koolijuhtidele suunatud seminari, aga ka juhtumite lahendamiseks vajaliku baaskoolituse ning algtaset mõõtva anonüümse õpilasküsitluse, et 2018. aasta septembris alustada juba süsteemse ja tõenduspõhise ennetustööga.

Programmiga liitumiseks ei ole koolidel esimese asjana vaja teha muud, kui anda endast esmalt märku aadressil info@kiusamisvaba.ee ning olla valmis aktiivselt kiusuennetusprogrammi ellu rakendamisse panustama.

„KiVa ei ole ühe-aastane projekt, vaid tegemist on püsiva osaga kooli kiusamisvastasest tööst ning selle juurutamine nõuab kooliperelt ka üsna suurel määral panustamist,” rõhutab Kiusamisvaba Kooli SA sisuekspert ja Tartu Ülikooli kasvatusteadlane Kristiina Treial. „Kuid tehtavad pingutused tasuvad end ära. Uuringute tulemused Soomest ja teistest KiVa kasutavatest riikidest näitavad, et programmi võimaluste ärakasutamine toob ka oodatud positiivsed tulemused. Ka Eesti koolides, mis KiVa programmi rakendavad, on kiusamise all kannatavate õpilaste osakaal järjepidevas languses,” lisab ta.

Triin Toomesaar lisab, et aeg-ajalt põrkub sihtasutus arvamusega, et sellist asja nagu koolikiusamine pole olemas või et tegu on „kasvuraskusega”, millest lapsed varem või hiljem üle saavad. „Tüüpiliselt on 20 õpilasega klassis paar kiusajat ning paar ohvrit. Ning nende jaoks on kiusamine väga reaalne ja valus probleem, mis võib kaasa tuua pöördumatuid negatiivseid tagajärgi. Iga lapse heaolu on oluline, mistõttu tulebki kiusuennetusega süsteemselt tegeleda. Ning KiVa programm on selleks üks parimaid võimalusi,” kutsub ta Eesti koole üles kiusamise vastu võitlemiseks reaalseid samme astuma.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks kasutatakse ja parendatakse tõenduspõhised meetmeid, aidatakse koole kiusuvastaste tegevuste järjepideval ja süsteemsel rakendamisel ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning selle vähendamise ja peatamise viiside kohta.

Tagasi