Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 748 206 €
Annetajatelt 3 373 757 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
262.04 €
26 annetust
30 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Maailma loomine liigub meie järglaste kätesse. Meie ülesanne on hoida nende usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali; toetada neid oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel.

MTÜ LoovHA fookuses on haridusuuendused, mis viivad meid lähemale tegelikele vajadustele vastavale haridusele (traditsiooniline koolimudeli põhirõhk on faktiteadmised, jättes õpetaja ja õppija isiksusliku arengu ning nii vaimse kui füüsilise tervise suures osas tähelepanuta).

Tegeleme teavitustöö ja inspireerimisega - korraldame, õpetajat ja õppijat toetavaid haridusuuendusi ja juba olemasolevaid häid praktikaid tutvustavaid seminare, toetades seeläbi õpetajate professionaalsuse tõstmist ja kaasates noori hariduselus kaasa mõtlema, - tegutsema.

Teeme koostööd noorte grupitusega Willoferid (2017 ja 2018 aastal LoovHA korraldatud hariduseksperimentidel osalenud noortest väljakasvanud grupitus).

2019 aasta tegevustel on kaks suunda. 1) Seminaride korraldamine: “Noor õpetaja koolis – pea ees tundmatusse?”, “Õpetajakutse rõõm”. Seminaride teemad: õpetajad jagavad oma uuenduslikke õpetamismeetodeid, töörõõmu ja -probleeme, saavad töötubades ametialaseid teadmisi ja -toetust ning arutlevad mõttetreeringute käigus selle üle, keda/mida õpetaja koolis vastupidamiseks vajab, kuidas töörõõmu hoida. 2) Koostöö noorte grupitusega Willoferid. Toetame noori nende ettevõtmistes korraldada suvel 2019 noortele (alates 15. eluaastast)  10-ne päevase hariduseksperiment "Loovik - noortele sobiva loomingulise arengukeskkonna kujundamine", eesmärgiga töötada välja linnaku täpsed eesmärgid, põhitegevused ja edasine tegevusprogramm. Loodav keskkond toetab noorte enesearengut, oma ELU kutse mõistmist.

Varem toimunud hariduseksperimendid: http://loovharidus.ee/villevere-hariduseksperiment/.

Hariduseksperimendi raames korraldame ühe päevase suvekooli kõikidele haridushuvlistele, kus noored tutvustavad toimuva hariduseksperimendi tulemusi, täiskasvanud saavad koos noortega mõelda noorte elueesmärkide mõistmise toetamise üle. Kuulame noori ja töötame koos noortega töötoas.

 

Pakkudes noortele võimalusi hariduse vallas praktiliselt tegutseda, aitame noortel mõista oma ELU Kutset, mis vähendab kutsekoolidest ja ülikoolidest väljalangevust; annab noortele võimalusi hariduselus kaasa mõelda ja praktiliselt tegutseda;  aitab kaasa uue õpetajate ja hariduspoliitikute põlvkonna kasvatamisele.

Seminaridel saame luua uusi, kui praktiseerida juba toimivaid loovalt õpetamise-, eneseväestamise- ja -juhtimise metoodikaid.

Osaleme Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös, teeme koostööd waldorfõpetajatega.

 

Iga Teie annetus aitab kaasa meie seminaride korraldamisele ja toetada noori nende ettevõtmistes.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

2018 jaanuarist oleme kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Annetused ja maksud.

http://loovharidus.ee/

Facebooki lehekülg “Loovus on praktikas”

LoovHA MTÜ suvesündmused

03.04.2018

Loovharidus ühendus, LoovHA MTÜ viib läbi sel suvel, 08–18 juulil, endises Villivere Põhikoolis 10-päevase Hariduseksperimendi 2, mis on jätk möödunud suvel läbiviidud Hariduseksperimendile 1. Hariduseksperimendi raames toimub ka õpetajate ja lastevanemate Suvekool. Edastame ka koostööpartnerite infot. Lugege altpoolt kõigest pikemalt!

Loovharidus ühendus, LoovHA MTÜ viib läbi sel suvel, 08–18 juulil, endises Villivere Põhikoolis 10-päevase Hariduseksperimendi 2, mis on jätk möödunud suvel läbiviidud Hariduseksperimendile 1.

Hariduseksperimendi 2 põhieesmärgiks on noortega vahe-aasta (ingl gap year) õppe- ja tegevuste programmi pilootuuringu läbiviimine; seminaride, mõttetreeningute, töötubade ja noorte tagasiside tulemuste alusel vahe-aasta kooli õppekava väljatöötamise algatamiseks. 

Vahe-aasta on noortele võimalus võtta aastaks nn „aeg maha“ põhikooli / gümnaasiumi ja ametikooli / kõrgkooli vahel, et mõista mida nad tõeliselt tahavad õppida, millisele elukutsele ja tegevustele pühenduda. Projekti täitmiseks viiakse läbi 10-päevane hariduseksperiment ja lisaks kolme päevane tegevuste ettevalmistus kohapeal. Iga päev toimuvad projekti põhi-ja kõrvaleesmärkide täitmiseks seminarid, mõttetreeningud, töötoad ja tegevused looduskeskkonnas.

LoovHA Suvekooli eelteade

Seekord toimub LoovHA Suvekool uues põnevas vormis! Nimelt toimub Suvekool noorte hariduseksperiment 2 (Vahe-aasta pilootprojekt  eesti noortele)
ühe osana Järvamaal, Villevere vanas koolimajas.
 
Suvekooli osa on planeeritud ühe päevane, 16. juulil. Võimalus on tulla päeva varem kohale ja lahkuda päev hiljem, et võtta osa noorte Hariduseksperimendist.
Õpetajatele ja lapsevanematele suvekooli/"avatud uste päeva" korraldamise eesmärgiks on kutsuda kaasa mõtlema vahe-aasta vajalikkuse, noorte elueesmärkide mõistmise toetamise- ja parima koostöö saavutamise üle. Toimuvad töötoad koos noortega. Töötubade ja päeva läbiviijateks on: Hariduseksperimendi korraldaja liikmed: LoovHA MTÜst - Kerttu Soans, Triin Tarn, Eda Heinla ja Helen Kaasik; Lastevanemate Liidu juhataja Aivar Haller ja eksperimendis osalevad noored. Töötubade teemad täpsustuvad, kuid kindlasti saavad need olema enesearenduslikud ja praktilised, mille läbi saadud tadmisi, kogemusi saab oma elus ja töös rakendada;
 

Loe lisaks Hariduseksperimendist ja vaheaasta vajalikkusest: http://loovharidus.ee/projektid-ja-tegevused/
 
Jälgige meie fb postitusi (https://www.facebook.com/loovuspraktikas/), uudiskirju ja kodulehte (http://loovharidus.ee/), sinna tuleb info päevakava ja osalustasu kohta ning registreerimine.

Edastame infot koostööpartneritelt:

 • Aruküla Vaba Waldorfkooli uudised:
  • Waldorfkoolid pakuvad võimalust kuulama tulla waldorfpedagoogika alaseid loenguid, waldorfkoolide lastevanemate koolide kaudu. Hea võimalus tutvuda waldorfpedagoogikas kasutusel olevate õppe meetoditega ning esitada palju "miks?" küsimusi! Aruküla Vaba Waldorfkoolis toimub laupäeval, 7. aprillil kell 11.00 selle õppeaasta viimane Lastevanemate kooli loeng teemal "Matemaatika waldorfkoolis". Räägib õpetaja Virge Sander. Osalustasu 5 eurot inimese kohta.
  • Aruküla Vaba Waldorfkooli juures toimub iga kahe nädala tagant kolmapäeva õhtuti antroposoofiline ring, mida veavad õpetajad Maia-Reta Trampärk ja Elo Tänover. Väga põnev õhtu koos toredate inmestega, kel huvi rohkem teada saada ja süüvida antroposoofilise maailmavaate sügavustesse! Osalustasu on annetuspõhine. Tee on kooli poolt, tee kõrvase võtab igaüks ise kaasa. Parim viis veeta kasulikult õhtut, enesearengu kiirtee! Järgmine vestlusring toimub 11. aprillil kell 18.00. Kontaktmeil: elo.tanover@hot.ee
  • Omakoolipäev on Aruküla Vaba Waldorfkooli ja –lasteaeda tutvustav päev. Sellel aastal toimub see 14-ndal aprillil.
   10:30–st kuni kella 15:00–ni on tegevusi kõigile: kohvik, müügiletid, meisterdamistoad ja loterii.
   Kell 11:00 õpilaste kontsert
   Kell 13:00 vestlusring koolis 
   Kõik on oodatud tutvuma, osalema, veetma üks vahva päev koos Aruküla Vaba Waldorfkooli ja –lasteaia perega!
  • Aruküla Vaba Waldorfkool ootab oma toredasse kollektiivi alates sügisest 2018 klassiõpetajat I ja VII klassile! Sooviavaldus ja CV palume saata aadressile kool@avw.ee . Rohkem infot telefonil +3725122603. Pakume kohest koolitusvõimalust!

 

 

------------

Haridus on teema, mis puudutab meid igaühte. Oleme kõik ühel või teisel moel haridusasutustega seotud, kas laste, laste-laste või läbi iseenda, osaledes täiskasvanu hariduses - meie koos saame muutuda ja muuta!


Tutvuge meie tegemistega hariduse vallas, koduleheküljel loovharidus.ee.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

MTÜ LoovHA on tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirjas ja annetuse pealt on võimalik tulumaks tagasi saada.

 

Heade soovidega!

MTÜ LoovHA

loovharidus.ee

 

Tagasi