Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 748 206 €
Annetajatelt 3 373 757 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
262.04 €
26 annetust
30 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Maailma loomine liigub meie järglaste kätesse. Meie ülesanne on hoida nende usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali; toetada neid oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel.

MTÜ LoovHA fookuses on haridusuuendused, mis viivad meid lähemale tegelikele vajadustele vastavale haridusele (traditsiooniline koolimudeli põhirõhk on faktiteadmised, jättes õpetaja ja õppija isiksusliku arengu ning nii vaimse kui füüsilise tervise suures osas tähelepanuta).

Tegeleme teavitustöö ja inspireerimisega - korraldame, õpetajat ja õppijat toetavaid haridusuuendusi ja juba olemasolevaid häid praktikaid tutvustavaid seminare, toetades seeläbi õpetajate professionaalsuse tõstmist ja kaasates noori hariduselus kaasa mõtlema, - tegutsema.

Teeme koostööd noorte grupitusega Willoferid (2017 ja 2018 aastal LoovHA korraldatud hariduseksperimentidel osalenud noortest väljakasvanud grupitus).

2019 aasta tegevustel on kaks suunda. 1) Seminaride korraldamine: “Noor õpetaja koolis – pea ees tundmatusse?”, “Õpetajakutse rõõm”. Seminaride teemad: õpetajad jagavad oma uuenduslikke õpetamismeetodeid, töörõõmu ja -probleeme, saavad töötubades ametialaseid teadmisi ja -toetust ning arutlevad mõttetreeringute käigus selle üle, keda/mida õpetaja koolis vastupidamiseks vajab, kuidas töörõõmu hoida. 2) Koostöö noorte grupitusega Willoferid. Toetame noori nende ettevõtmistes korraldada suvel 2019 noortele (alates 15. eluaastast)  10-ne päevase hariduseksperiment "Loovik - noortele sobiva loomingulise arengukeskkonna kujundamine", eesmärgiga töötada välja linnaku täpsed eesmärgid, põhitegevused ja edasine tegevusprogramm. Loodav keskkond toetab noorte enesearengut, oma ELU kutse mõistmist.

Varem toimunud hariduseksperimendid: http://loovharidus.ee/villevere-hariduseksperiment/.

Hariduseksperimendi raames korraldame ühe päevase suvekooli kõikidele haridushuvlistele, kus noored tutvustavad toimuva hariduseksperimendi tulemusi, täiskasvanud saavad koos noortega mõelda noorte elueesmärkide mõistmise toetamise üle. Kuulame noori ja töötame koos noortega töötoas.

 

Pakkudes noortele võimalusi hariduse vallas praktiliselt tegutseda, aitame noortel mõista oma ELU Kutset, mis vähendab kutsekoolidest ja ülikoolidest väljalangevust; annab noortele võimalusi hariduselus kaasa mõelda ja praktiliselt tegutseda;  aitab kaasa uue õpetajate ja hariduspoliitikute põlvkonna kasvatamisele.

Seminaridel saame luua uusi, kui praktiseerida juba toimivaid loovalt õpetamise-, eneseväestamise- ja -juhtimise metoodikaid.

Osaleme Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös, teeme koostööd waldorfõpetajatega.

 

Iga Teie annetus aitab kaasa meie seminaride korraldamisele ja toetada noori nende ettevõtmistes.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

2018 jaanuarist oleme kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Annetused ja maksud.

http://loovharidus.ee/

Facebooki lehekülg “Loovus on praktikas”

Tänu annetajatele!

23.07.2018

Kallid meie toetajad “Ma armastan aidata” annetuskeskkonna kaudu, nii preemiaprogrammi kaudu annetajad, kui ka raha annetajad! Preemiaprogrammi klientide annetused meie organisatsioonile olid perioodil 01.12.17-31.05.2018 kokku 304 eurot ja 88 senti ja see summa laekus meie kontole juuni kuus. See oli suur üllatus meile ja me oleme selle toetuse eest väga, väga tänulikud. Samuti täname kogu südamest raha annetajaid, kes on oma panuse andnud, meid toetanud! Tänu preemiaprogrammi klientide annetuste, oli võimalik viiel noorel osaleda tasuta Villevere Hariduseksperimendis 2, kus osales kokku läbi laagri ligi 30 noort.

Võimaluse pisutki osa saada sellest, mille loomisele kaasa aitasite, annab meie blogi postitustega tutvumine:

https://hariduseksperiment.blogspot.com/

Väike väljavõte blogist, mis kirjeldab noorte eksperimendi tulemust:

"Me soovime suunata inimesi iseenda eest vastutama, et nad oskaksid leida oma elu kutse ja seda järgida. Me kutsume muutuse ellu, kui loome keskonna, Looviku - Loova individuaalse kujunemise linnaku, milles noored, kes vajavad vaba aastat, osalevad, et leida läbi mentorluse vastutuse ja iseenda".

Noortelt saadud siiras ja südamesse minev tagasiside (see laager oli minu elu parim kogemus, suurim hüpe minu arengus jms.) innustab ja motiveerib meid, noorte toetajaid korralduse poole pealt, jätkuvalt edasi tegutsema.

Villevere 2018 Hariduseksperiment 2 on läbi saanud, liigume aga edasi jätkutegevustega: regulaarsed kohtumised läbi aasta, kokkuvõtted, esseed, artiklid, avalikud esinemised jms. - need kõik veel alles tulevad. Sügisel ootab ees Eesti Hariduskongress, kus Villevere noortel saab olema oluline ja suure tõenäosusega ajalooline roll.

Järgmine kohtumine toimub 09.09-ndal. Vaatame tagasi tehtule - mis seisus on laagris kokkulepitu teostamine: kokkuvõte Hariduseksperimendist 2, esseed, artiklid, youtube videod, kõnegrupi ettevalmistused. Hakkame looma Villevere 2019 suve - Hariduseksperimenti 3. Mis eesmärgid võtame endale järgnevaks aastaks? Mida saame muuta reaalsuseks noorte selle suve laagri käigus sündinud vaheaasta ideedest ehk Looviku teostamiseks?

Hoiame teid noorte plaanide ja tegemistega kursis, kui seda soovite. Lihtsaim viis selleks on liituda meie Facebooki grupiga "Ideaalne kool". Kui seda soovite, siis palun andke sellest teada meilile helen@loovharidus.ee, et saaksime teid grupiga liituma kutsuda.

Kogu südamest - aitäh, et olemas olete!

------------

Haridus on teema, mis puudutab meid igaühte. Oleme kõik ühel või teisel moel haridusasutustega seotud, kas laste, laste-laste või läbi iseenda, osaledes täiskasvanu hariduses - meie koos saame muutuda ja muuta!


Tutvuge meie tegemistega hariduse vallas, koduleheküljel loovharidus.ee.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

MTÜ LoovHA on tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirjas ja annetuse pealt on võimalik tulumaks tagasi saada.

 

Heade soovidega!

MTÜ LoovHA

loovharidus.ee

 

 

Tagasi