Saame tuttavaks!

Saame tuttavaks!

Kuidas su annetus aitab? »

Vajatakse vabatahtlikke
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Projekti "Saame tuttavaks!" raames korraldavad Eesti Pagulasabi, Johannes Mihkelsoni Keskus ja Tartu Rahvusvaheline maja koos partneritega üle Eesti kokku 45 ühisüritust, kus kohtuvad rahvusvahelise kaitse saajad ehk pagulased, Eestis elavad välismaalased ja kohalikud inimesed. See tähendab, et pooleteise aasta jooksul jõuame kolm korda igasse Eesti maakonda ning aitame luua keskkonda, kus pagulased, uussisserändajad ja siin elavad inimesed omavahel paremini tuttavaks saavad.

“Saame tuttavaks!” projekt jaguneb kolmeks erinevaks etapiks: esimese etapi jooksul toimuvad laiemat sorti teavitusüritused, teine etapp koosneb koostööst kodukohvikute päevade või restoranidega ning selle läbivaks teemaks on erinevate maade toit. Kolmas etapp koosneb koostööst Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendustega.

Projekti jooksul korraldame mitmeid erinevaid üritusi alates söögitegemise töötubadest luule-, filmi- ja vestlusõhtuteni. “Saame tuttavaks!” üritused aitavad avastada uusi kultuure ning erinevate maade traditsioone ning pakuvad võimalust saada isiklikult tuttavaks Eestis elavate välismaalastega. Praeguseks oleme korraldanud ligi 15 üritust ning teinud koostööd mitmete muuseumite, festivalide ning organisatsioonidega, sealhulgas ka Tallinn Music Week’iga, mille raames korraldasime Aafrika ning Süüria toidu töötubasid ning Elava Raamatukogu formaadis üritust. Sel augustil võtame osa ka 2018. aasta Arvamusfestivalist ning mitmete maakondade kohvikutepäevadest.

Vabatahtlikuna saab projekti panustada ürituste läbiviimisel mitmel moel. Näiteks söögitegemise töötubades teevad vabatahtlikud kindlaks, et kõik kulgeks sujuvalt ning osalejad teaks, mida teha. Paraku, on selleks ülesandeks tihti vaja heal tasemel inglise keele oskust, sest mitmed töötoad toimuvad just selles keeles. Elava raamatukogu üritustel on vaja vabatahtlikke, kes seletaks huvilistele raamatukogu formaati ning juhataks neid vastavate “raamatute” juurde. Samuti on Elavas raamatukogus oluline jälgida, et külalised ei jääks liiga kaua ühe inimesega vestlema ning kuulaks ka teiste “raamatute” lugusid. Selleks ülesandeks on kindlasti vaja head suhtlemisoskust, kiiret taipu ning head inglise keele oskust. Lisaks on paljudel üritustel vaja vabatahtlikke (umbes 2-3), kes aitaksid külalistel virtuaalreaalsuse prille kasutada. See on tehniline ülesanne ning vajab kindlasti lisaaega selleks, et paar korda enne ürituse toimumist kokku saada ja kõik tehniliselt poolelt üle vaadata. Need on vaid üksikud näited võimalikest vabatahtlike ülesannetest. Üritusi ning erinevaid formaate on palju ning igal üritusel leidub midagi, millega vabatahtlik saaks aidata.

Üritused toimuvad erinevates maakondades. Enamikul juhtudel reisivad korraldajad ürituse toimumiskohta Tallinnast või Tartust. Vabatahtlikud võivad seega kaasa tulla ning meie omalt poolt katame kõik reisikulud. Tulevaste üritustega võib tutvuda meie kodulehel.

 

 

Artiklid