Advokaadid, vajame teie nõu ja jõudu – otsime hagelejat!

Advokaadid, vajame teie nõu ja jõudu – otsime hagelejat!

Kuidas su annetus aitab? »

Vajatakse vabatahtlikke
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Strateegiline hagelemine tähendab ühiskondlikult oluliste juhtumite lahendamist läbi kohtu- või kohtuväliste menetluste. Seda saab teha nii tsiviil-, kriminaal- kui haldusasjades. Strateegilise hagelemise eesmärk on alati üksikute ja hoolikalt valitud juhtumite kaudu mõjutada seaduste ja seaduste elluviimispraktika kvaliteeti. Tegemist on ühe huvikaitse meetodiga, mida Eesti Inimõiguste Keskus kasutab.

Kui sina või sinu büroo soovib panustada inimõiguste kaitsesse Eestis, seista endale ja ühiskonnale oluliste väärtuste eest ja saada hindamatuid kogemusi ja teadmisi, siis tule meile appi. Sina hindaksid meie kaasuse starteegilist väärtust ning vajadusel aitaksid meil pöörduda kohtutesse.  

Mis on strateegiline hagelemine?

Artiklid