Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 730 094 €
Annetajatelt 3 355 645 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Aitame leinas lastel taas leida rõõmu!

Aitame leinas lastel taas leida rõõmu!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
11 021.66 €
181 annetust
75 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Laste ja Noorte Kriisiprogramm pühendub leinas laste toetamisele. Kahjuks kogeb lähedase ja armsa inimese surma järgselt kaotusvalu sadu lapsi aastas.

Oleme 28 aasta jooksul ainsana Eestis läbi viinud leinatoetusgruppe ja -laagreid lähedase kaotanud lastele ja noortele.  Neis on tänaseks osalenud juba üle 1200 lapse ja noore. Soovime tagada leinatoetuslaagrite järjepidevuse ka tulevikus, kuna laste ja perede tagasiside toimunud laagritele on olnud ülihea. 

Leinatoetuslaagrites kogevad lapsed mõistmist ning saavad tuge sarnase kogemusega eakaaslastelt ja grupijuhtidelt. Ühtlasi on laagripäevad täidetud toredate üritustega (loov- ja spordiüritused, töötoad, etendused, ekskursioonid). Peredele on siiani programm olnud tasuta.

Sinu annetused aitavad leinas lastel taas leida rõõmu, usku endasse ja tulevikku. Annetuste toel organiseerime lastele ja noortele, nende vanematele individuaalnõustamisi, võimalust osaleda eakohases leinatoetusgrupis  ja leinatoetuslaagreid. 

  • 5€ annetus tagab lapsele loovtöövahendid leinatoetusgrupis.
  • 15€ annetus võimaldab lapsele osalemise leinatoetusgrupis.

Aitäh, et aitad lapsel leida rõõmu!

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Artiklid