Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 713 787 €
Annetajatelt 3 339 338 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit „Aita meil pakkuda ja vahendada peredele tugiteenuseid!“

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit „Aita meil pakkuda ja vahendada peredele tugiteenuseid!“

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
37 584.52 €
1488 annetust
40 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Onkoloogilise haiguse ravi on tihtipeale väga pikk ja nõuab vähemalt ühe lapsevanema täielikku pühendumist. Seetõttu vajatakse paljudes peredes nõu ja tuge lapse haiguse ja raviga toimetulekuks. Oleme loonud vähihaigetele lastele ja nende peredele tugiteenuseid pakkuva tugikeskuse ning toetusvõrgustiku, mis koondab meie liidu liikmeid ning spetsialiste, et pakkuda:

• peredele kogemusnõustamist ja tuge,
• vajadusel psühholoogilist nõustamist,
• tegevus- ja kunstiteraapiat haiglaperioodil,
• abi ja nõu välismaal ravi vajavate laste peredele
• tuge leinavatele vanematele,
• toetavaid ühistegevusi – näiteks teraapilised seminarid, erinevad loengud ja juturingid vanematele ning ühised ettevõtmised haiglas viibivatele lastele.

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit loodi 1992. aastal, et toetada kõiki Eesti peresid, kus on või on olnud vähihaige laps.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.vähilapsed.ee
www.facebook.com/EVLVLiit

Toetasime sügisel laste ravi 97 000 euroga

10.12.2018

Suur aitäh teile, armsad annetajad! Just tänu teile on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit septembris ja oktoobris saanud võtta vastu otsused toetada kuue vähihaige lapse ravi, majutuse- ja transpordikulusid ja ravimite ostmist kokku 96 781,11 euro eest!

See summa on väga-väga suur ja ilma annetajateta ei oleks saanud neid otsuseid teha. Nimetatud summast on transpordi- ja majutuskulud 581,11 eurot ning ülejäänud raha on kulunud ravimite ja ravi toetamiseks.

Suurim toetusumma küündib 58 000 euroni

Kahe lapse ravi puhul on lapsevanematele hüvitatud vanemate kanda jäänud ravimi omaosalus, kokku 11 000 eurot, sest haigusega kaasnevas keerulises olukorras on sellise summa tasumine vähihaigete laste vanematele liialt koormav kohustus.

Nelja lapse ravi puhul on EVLVL appi tulnud laste ravimite eest tasumisel, summades 58 000, 16 000, 8 400 ja 2 800 eurot.

EVLVL teeb igapäevaselt tihedat koostööd vähihaigete laste raviarstidega, et leida parimaid viise ravi võimaldamiseks ja tagamiseks. Liidu eesmärgiks on, et ükski vähihaige laps ei peaks jääma ravita ega toetavate tugiteenusteta, mis on vähihaige lapse ravi vältimatu osa.

Suur-suur aitäh, armsad annetajad, et aitate pakkuda tuge!

Tagasi