Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 376 960 €
Annetajatelt 3 149 466 €
Swedbanki poolt 1 227 494 €
Eesti Gaidide Liit: "Noored loodusega sõbraks!"

Eesti Gaidide Liit: "Noored loodusega sõbraks!"

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
764.03 €
38 annetust
5 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eesti Gaidide Liit loob gaidliku meetodiga noortele soodsa keskkonna eneseleidmiseks, loovuse arendamiseks ja kogemuste saamiseks, et välja arendada oma täielik potentsiaal.

Gaidliku meetodi  kesksed osad on :

●  ühiskonna teenimine,  sh traditsioon „Üks heategu päevas“

●  aktiivne koostöö noorte ja täiskasvanute vahel, sh kaasav  juhtimine

●  meeskonnatöö, salgasüsteem ja vastutustundlik juhtimine

●  loodusega kooskõlas elamine, sh välitegevused looduses

●  õppimine läbi tegevuse

Tänapäevastele tarbimistele orienteeritud tegevustele on vaja leida alternatiivi, kuidas meie keskkonda säästa ja jätkusuutlikult majandada. Selleks käsitleme igal suuremal üle-Eestilisel gaidisündmusel ühe osana keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimisega seotud teemasid. Sündmustele kutsume oma ala spetsialiste rääkima oma tööst ja kogemustest ning teeme läbi erinevaid praktilisi töötubasid.

Annetuste abil soovime toetada 70 suurpere lapse osalemist üleriigilistel ja kohalikul tasandil toimuvatel üritustel. Samuti toetame organisatsioonisiseseid kohalikel tasanditel algatatud keskkonnaalaseid projekte, nagu näiteks prügilate külastamine, talgud, retked loodusesse ja seal võimalikult keskkonnasäästlikult majandamine jms.

Eesti Gaidide Liit on ligi 100 aastat tegutsenud noorteorganisatsioon, mis pakub mitteformaalset haridust noortele alates 7. eluaastast, nooremad lapsed osalevad meie tegevuses koos vanematega.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

http://www.gaidid.ee/

https://www.facebook.com/EestiGaidideLiit/

Artiklid