Kiusamisvaba Kooli materjalid venekeelseks

Kiusamisvaba Kooli materjalid venekeelseks

Kuidas su annetus aitab? »

Vajatakse 3 vabatahtlikku
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Kiusamisvaba Kooli tõenduspõhised materjalid on seni kättesaadavad vaid eestikeelsetele koolidele. Soovime teha turvalisemaks ka venekeelse õpilase koolipäeva.

Vajame abi erinevate materjalide tõlkimisel ja keeletoimetusel inglise või eesti keelest vene keelde.

Artiklid