Tule kirjuta olulistel noori puudutavatel teemadel!

Tule kirjuta olulistel noori puudutavatel teemadel!

Kuidas su annetus aitab? »

Vajatakse 1 vabatahtlikku
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Kui tahad areneda sõnaseadja ja pildistajana, siis saad teha RuaCrew juures! Palume sinult, et teeksid ühingu sündmustest kokkuvõtteid, et jõuaksime oma eesmärgiga rohkemate inimesteni.

MTÜ RuaCrew on loodud 2009. aastal eesmärgiga ennetada sotsiaalseid probleeme ja õigusrikkumisi noorte seas ning nende lahendamisele kaasaaitamine. Sihtrühm on lapsed ja noored, lapsevanemad, laste ja noortega töötavad spetsialistid ning avalikkus.

Mida me teeme: pakume näiteks sotsiaalsete oskuste arendamise grupitööd noortele; ennetavaid töötubasid klassidele; tugiisikuteenust ning nõustamist; viime läbi vanemlikke oskuseid arendavaid vestlusringe ning koolitusi lapsevanematele, noortele ja spetsialistidele. 

Väärtustame vabatahtlikku tegevust ning panustame sellesse mitmekülgselt! Ühingu meeskonda kuuluvad inimesed, kes on valmis keerulise sihtgrupiga töötama või toetama ühingu tegevust vabatahtlikult teisel viisil.

Kui sina tahaksid ka meie olulisest missioonist osa saada, siis võtame sind avasüli vastu!

Artiklid