Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 739 467 €
Annetajatelt 3 365 018 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Eesti Loomakaitse Selts "Aita ravida üle Eesti hätta sattunud loomi ja linde!"

Eesti Loomakaitse Selts "Aita ravida üle Eesti hätta sattunud loomi ja linde!"

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
26 426.71 €
1886 annetust
36 075.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Sinu annetusi kasutame selleks, et tagada õnnetuse või halbade elutingimuste tõttu raskesse seisundisse sattunud loomade ja lindude ravi. Lisaks hoolitseme selle eest, et hulkuvad, hüljatud ja meie abi vajavad koerad, kassid saaksid steriliseeritud või kastreeritud. Nii soovime tagada olukorra, kus meist sõltuvad loomad ja linnud põhjuseta ei kannata ning ei saa soovimatuid järglasi.

Aastatel 2009-2015 laekus meie infotelefonile kokku 27 435 teadet hätta sattunud loomast või linnust, abistasime rahaliselt kokku 8308 looma ja lindu ning katsime nende raviga seonduvaid kulusid kokku 240 244 euro väärtuses. Aita meil oma annetustega neid tegevusi jätkata!

Eesti Loomakaitse Seltsi võimekus abistada sõltub peamiselt heade inimeste annetustest. Annetused võimaldavad meil tegeleda nii loomade otsese abistamisega, loomakaitsealase järelvalvega, avalikkuse teavitamisega, inimeste koolitamisega kui õigusloomes osalemisega. Samuti abistame annetuste toel teisi loomadega tegelevaid organisatsioone üle Eesti.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

http://www.loomakaitse.ee

http://www.facebook.com/eestiloomakaitseselts

Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused aprillis 2015

08.09.2015

Aprillis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 274 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade, samuti väärkoheldud ja hulkuvate loomade kohta, lisaks erinevaid abipalveid. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks aprillis kokku 10 pöördumist, neist 6 Veterinaar- ja Toiduametile, 1 politseile, 1 Keskkonnainspektsioonile ja 2 kohalikele omavalitsustele.

Aprillis hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 26 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 2252,63 euro ulatuses. Aidati kasse, koeri, küülikut ja pesukaru.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte aprillis 29 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust ELSi soovitus eelistada mahetalu- ja vabapidamise viisil toodetud kanamune, samuti ELS-i palve hoiduda loomadele ohtlikust kulupõletamisest ning tähelepanek, et kohaliku omavalitsuse ülesanne on seista oma piirkonna lemmik- ja põllumajandusloomade heaolu eest.

20. aprilliks õnnestus ELS-il koguda läbi käsitöö- ja kunstiesemete annetuskampaania hulganisti kauneid tarbeid, mida saab selts loomadele parema abi andmise eesmärgil müüa oma e-poes, aga ka erinevatel laatadel ja üritustel. Facebookis toimunud konkursist said osa võtta kõik loomasõbrad ja hääletada parimate tööde poolt, enim hääli kogunud autorid said tunnustatud auhindadega.

27. aprillil võttis ELS osa Tallinna Keskkonnaametis toimunud koosolekust, kus tulid arutlusele loomadega tegelevate MTÜ-de ettepanekud Tallinna hulkuvate loomade hoidmise ja püüdmise paremaks korraldamiseks. Koosolekul osalesid lisaks ELS-ile ja Tallinna Keskkonnaametile ka MTÜ Turvakodu esindajad ning loomade eest avalikkuses tihti sõna võttev poliitik Riina Solman.

Tagasi