Loomade eestkostjad vajavad eesti-vene tõlke!

Loomade eestkostjad vajavad eesti-vene tõlke!

Kuidas su annetus aitab? »

Vajatakse 5 vabatahtlikku
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Loomusel on ligi 50 vabatahtlikku, kuid sellegipoolest napib meil tõlkijaid suunal eesti-vene. Tõlkimist vajavad pressiteated, kodulehe tekstid, artiklid, infomaterjalid jms. Oleme parasjagu üles ehitamas ka uut kodulehe, mistõttu venekeelseid tõlketöid on erakordselt palju.

Loomus esindab eelkõige nende loomade huve, keda kasutatakse põllumajanduses, loomkatseteks, meelelahutustööstuses ja karusnaha tootmiseks. Loomuse eesmärkideks on loomatemaatika tähtsuse tõstmine Eesti ühiskonnas, loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarbimise leviku suurendamine, loomakaitsepoliitika kujundamine. 

Loomuses tegutsedes on igaühel võimalus kaasa rääkida loomade eestkoste igapäevatöös ja näha meie tegemiste köögipoolt. 

Võta meiega kindlasti ühendust, kui oled tugev vene kirjakeeles ja soovid aidata loomi!

 

Artiklid