Löö kaasa loomade eestkoste turundusmeeskonnas!

Löö kaasa loomade eestkoste turundusmeeskonnas!

Kuidas su annetus aitab? »

Vajatakse 5 vabatahtlikku
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Loomusel on ligi 50 vabatahtlikku, kuid meie hulgas on vähe turundusspetsialiste. Soovime koondada turundusmeeskonda, kes aitaks meil arendada ja täide viia uusi turundustegevusi. Tegemist võib olla ka agentuuri või ettevõtte turundusosakonnaga, kes soovib loomadele appi tulla.

Palume, et Loomuse vabatahtlik turundusmeeskond korraldab mõttetalgud, leiab erinevaid viise ja võimalusi Loomuse eesmärkide toetamiseks, sh koostööks ja ristturunduseks ettevõtetega ning viib tegevused - kas või osaliselt - ise ellu. 

Loomuses tegutsedes on igaühel võimalus tutvuda loomade eestkoste igapäevatööga ja meie tegemistes kaasa rääkida. Võta meiega kindlasti ühendust, kui oled turunduses kõva käpp ja tahad loomadele appi tulla!

Loomus on loomade eestkosteorganisatsioon. Loomade eestkoste tähendab kõikide loomade huvide ja loomuomaste õiguste kaitset ning loomade huvide esindamist ühiskondlikes aruteludes. Loomus esindab eelkõige nende loomade huve, keda kasutatakse põllumajanduses, loomkatseteks, meelelahutustööstuses ja karusnaha tootmiseks. 

 

Artiklid