Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 739 467 €
Annetajatelt 3 365 018 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
MTÜ Loomus projekt "Olen loomade poolt”

MTÜ Loomus projekt "Olen loomade poolt”

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
14 295.40 €
455 annetust
15 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus tegutseb selle nimel, et muuta Eesti ja maailm laiemalt loomasõbralikumaks. Loomuse fookus on nende loomade kaitsel, keda kasutatakse põllumajanduses, sh kalad, meelelahutuses, ilutööstuses ja moetööstuses.

Loomuse sihiks on loomatemaatika tähtsuse suurendamine Eesti ühiskonnas ning loomakaitsepoliitika kujundamine. Tänu Loomuse ja Loomusega liitunud liikumise Loomade nimel aastatepikkusele tööle võttis 2017. aasta sügisel Riigikogu vastu eelnõu, mis keelustab metsloomade kasutamise meelelahutuses, sh tsirkuses. See oli võimas võit loomadele ning vägivallaga dresseeritud metsloomad ei pea enam kannatama ebaloomupärastes tingimustes meelelahutuse eesmärgil.

Loomuse loomisest saadik on meie liikmed aktiivselt tegutsenud karusloomafarmide keelustamise nimel ning 2021. aasta juunis saime rõõmustada, et meie üks suurimaid eesmärke sai täidetud ning Eestist sai esimene Balti riik, mis keelustab karusloomafarmid.

Igal võidul on oma hind. Iga võit tähendab sadu, kui mitte tuhandeid, tunde tööd. Tihti tulevad võidud raskelt, aga see ei ole meid takistanud ega hakka takistama. Loomade kannatustele ei saa panna hinda, me ei saa öelda, et mingi kannatuse ärahoidmine pole väärt nii palju tunde tööd või nii palju muid ressursse. Iga meie poolt võetud väljakutse suudab ära hoida väga palju kannatusi ja seeläbi luua parema maailma.

Loomus peab oluliseks loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarbimise leviku suurendamist, mistõttu oleme loonud veganprogrammi Taimsed Valikud, Eesti esimese loomaõigusliku taskuhäälingu Loomade Hääl, kampaania “Armas kala”, loomasõbraliku ilu töörühma LILU ning korraldame rahvusvahelist loomaõiguste konverentsi. Lisaks sellele teeme koostööd nii Eesti kui ka rahvusvaheliste organisatsioonidega, et kujundada loomasõbralikku poliitikat ning tõsta teadlikkust loomaõiguste teemal.

  • 5 € eest saame levitada loomasõbralikke sõnumeid sotsiaalmeedias.
  • 10 € eest saame välja anda ja levitada teabematerjale, jagada lendlehti ja loomasõbraliku sõnumiga kleepse ning korraldada oma vabatahtlikele aruteluõhtuid.
  • 25 € eest saame osaleda koolitustel, et paremini ja efektiivsemalt seista loomade õiguste eest, teha ühe taskuhäälingu Loomade Hääl osa ning korraldada ja osaleda avalikel üritustel.
  • 50 € eest saame tasuda rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuulumise liikmemakse ning toetada Soomes Tuulispää varjupaigas elavaid rebaseid Taika ja Viima.

Iga annetus on oluline samm loomasõbralikuma ühiskonna poole.

Loomus on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.loomus.ee

Loomakaitsjad üle Euroopa kutsuvad üles toetama karusnahatööstuse keelustamist Euroopas

19.05.2022

Eesti loomade eestkoste organisatsioon Loomus kutsub koostöös loomakaitseorganisatsioonidega üle Euroopa toetama kodanikualgatust “Karusnahavaba Euroopa”. Aastaga on vaja koguda miljon allkirja, et astuda samm lähemale karusnahatööstuse lõpetamisele Euroopas.

Kodanikualgatus “Karusnahavaba Euroopa” ehk “Fur Free Europe” kutsub üles Euroopa Liitu keelama loomade pidamist ja surmamist ainult või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil ning kasvandustest pärit karusnaha ja seda sisaldavate toodetega kauplemist Euroopa Liidus. Kodanikualgatusele saab oma allkirja anda kampaanialehel et.furfreeeurope.eu.

“Karusnahatööstus on juba eos äärmiselt ebaeetiline ja julm: farmide puudub loomadel võimalus elada liigiomast elu ning väikestes traatpuurides ei saa tagada ka minimaalseks heaoluks vajalikke tingimusi” kommenteeris Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. “Meil on hea meel, et Eestis on võetud otsus lõpetada karusloomafarmide tegevus, ent oluline on vaadata suuremat pilti, sest loomade kannatused selles julmas tööstusharus on südantmurdvad olenemata sellest, kus see toimub.”

Karusnahafarmidel on ka märkimisväärne keskkonnamõju ja see kujutab endast tõsist ohtu kohalikule elurikkusele. Maapinna mürgiste metallidega reostamise poolest on karusnahatööstus viie suurima saasteintensiivsusega tööstusharu hulgas. Lisaks kujutab karusnahatööstus tõsist ohtu kohalikule bioloogilisele mitmekesisusele, kuna mõned tehistingimustes peetavad liigid, nt Ameerika naaritsad ja kährikud, kes põgenesid karusloomafarmidest ja keda nüüd peetakse invasiivseteks võõrliikideks, avaldavad märkimisväärset kahjulikku mõju Euroopa põlisloodusele.

Eelmise aasta suvel võttis Eesti riigikogu 55 poolthäälega vastu eelnõu, mis näeb ette karusloomafarmide keelustamist 2026. aasta 1. jaanuarist. Eelmisel aastal keelustasid karusloomafarmid ka Prantsusmaa ja Itaalia ning sel aastal paar kuud tagasi liitus karusloomafarmid keelustanud riikide nimekirjaga Iirimaa. Debatt karusloomafarmide keelustamise üle käib praegu näiteks Lätis, Leedus, Poolas, Hispaanias ja Bulgaarias.

Kodanikualgatuse “Karusnahavaba Euroopa” algatas üle-euroopaline lobiorganisatsiooni Eurogroup for Animals, mille liikmete sekka kuulub ka Loomus. Algatust toetab üle 60 organisatsiooni peaaegu kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest.

Tagasi