Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 730 094 €
Annetajatelt 3 355 645 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
MTÜ Loomus projekt "Olen loomade poolt”

MTÜ Loomus projekt "Olen loomade poolt”

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
14 295.40 €
455 annetust
15 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus tegutseb selle nimel, et muuta Eesti ja maailm laiemalt loomasõbralikumaks. Loomuse fookus on nende loomade kaitsel, keda kasutatakse põllumajanduses, sh kalad, meelelahutuses, ilutööstuses ja moetööstuses.

Loomuse sihiks on loomatemaatika tähtsuse suurendamine Eesti ühiskonnas ning loomakaitsepoliitika kujundamine. Tänu Loomuse ja Loomusega liitunud liikumise Loomade nimel aastatepikkusele tööle võttis 2017. aasta sügisel Riigikogu vastu eelnõu, mis keelustab metsloomade kasutamise meelelahutuses, sh tsirkuses. See oli võimas võit loomadele ning vägivallaga dresseeritud metsloomad ei pea enam kannatama ebaloomupärastes tingimustes meelelahutuse eesmärgil.

Loomuse loomisest saadik on meie liikmed aktiivselt tegutsenud karusloomafarmide keelustamise nimel ning 2021. aasta juunis saime rõõmustada, et meie üks suurimaid eesmärke sai täidetud ning Eestist sai esimene Balti riik, mis keelustab karusloomafarmid.

Igal võidul on oma hind. Iga võit tähendab sadu, kui mitte tuhandeid, tunde tööd. Tihti tulevad võidud raskelt, aga see ei ole meid takistanud ega hakka takistama. Loomade kannatustele ei saa panna hinda, me ei saa öelda, et mingi kannatuse ärahoidmine pole väärt nii palju tunde tööd või nii palju muid ressursse. Iga meie poolt võetud väljakutse suudab ära hoida väga palju kannatusi ja seeläbi luua parema maailma.

Loomus peab oluliseks loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarbimise leviku suurendamist, mistõttu oleme loonud veganprogrammi Taimsed Valikud, Eesti esimese loomaõigusliku taskuhäälingu Loomade Hääl, kampaania “Armas kala”, loomasõbraliku ilu töörühma LILU ning korraldame rahvusvahelist loomaõiguste konverentsi. Lisaks sellele teeme koostööd nii Eesti kui ka rahvusvaheliste organisatsioonidega, et kujundada loomasõbralikku poliitikat ning tõsta teadlikkust loomaõiguste teemal.

  • 5 € eest saame levitada loomasõbralikke sõnumeid sotsiaalmeedias.
  • 10 € eest saame välja anda ja levitada teabematerjale, jagada lendlehti ja loomasõbraliku sõnumiga kleepse ning korraldada oma vabatahtlikele aruteluõhtuid.
  • 25 € eest saame osaleda koolitustel, et paremini ja efektiivsemalt seista loomade õiguste eest, teha ühe taskuhäälingu Loomade Hääl osa ning korraldada ja osaleda avalikel üritustel.
  • 50 € eest saame tasuda rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuulumise liikmemakse ning toetada Soomes Tuulispää varjupaigas elavaid rebaseid Taika ja Viima.

Iga annetus on oluline samm loomasõbralikuma ühiskonna poole.

Loomus on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.loomus.ee

Loomus sätib loomaõigusliku luubi alla traditsioonid

20.12.2022

Loomade eestkosteorganisatsioon Loomus, Eesti Vegan Selts ja Kriitiliste Loomauuringute Euroopa Assotsiatsiooni (EACAS) on korraldamas rahvusvahelist loomaõiguste konverentsi “Isepäine loomaõiguslus? Liikumisesisesed ja -välised traditsioonid ja muutused” ja ootavad ettepanekuid ettekanneteks kuni 28. veebruarini.

“Korraldame rahvusvahelist loomaõiguste konverentsi juba kaheksandat korda ja seekord koos Kriitiliste Loomauuringute Euroopa Assotsiatsiooniga. Meie eesmärk on välja tuua, et loomaõiguslus ei ole kitsas ringkonnas leviv moeröögatus, vaid ennast tõestanud ühiskondlik liikumine, millel on sõna sekka öelda nii meie endi kui teiste traditsioonide osas,” rõhutas konverentsi peakorraldaja, etnoloog, Tallinna Ülikooli nooremteadur ja Loomuse liige Saara Mildeberg.

Selle aasta konverentsi keskmes olev mõiste “traditsioonid” on avar, hõlmates erinevaid tõekspidamisi, harjumusi ja kombeid, mille õigustamiseks ja kinnistamiseks kasutatakse minevikku ja ajalist pidevust. Konverentsil otsitakse vastuseid küsimustele, millised traditsioonid ja lood tulevad mängu, kui inimesed kasutavad ära teisi loomi või soovivad sellise ärakasutamise lõppemist; kuidas ja miks neile tuginetakse, neid konstrueeritakse või kahtluse alla seatakse; kuidas saab traditsiooni mõiste aidata meil siduda mineviku olevikuga kui liigume eetilisema suhte poole teiste loomadega? 

Ettekandeid oodatakse nii teadlastelt kui aktivistidelt teemadel, millele lähenetakse kriitiliste loomauuringute või muude kriitiliste uuringute (feminism, dekolonialism, põlisrahvauuringud, kriitiline rassiteooria, puudeuuringud) perspektiivist: näiteks põlisrahvaste maailmapilt ja loomadega seotud tavad; toidutraditsioonid (pärimustoidud) ja veganlus; jahipidamisega seotud müüdid ja loodusvaenulik tegelikkus; ökofeminism ja kontekstuaalne veganlus; “terve talupojamõistuse” ning sellest tulenevate utoopiate ja düstoopiate dekonstrueerimine; traditsioonide suhtes positiivselt vs negatiivselt laetud sõnumid loomaõigusluses; loomaõiguslaste isiklikud kogemused traditsioonide ja muutustega aktivismis ja kultuuritavade muutumine kliimat, elurikkust ja sotsiaalmajanduslikku olukorda mõjutava kriisi tingimustes. Teretulnud on ka postrid, etendused ja näitused, mis lähenevad konverentsi teemale loominguliselt. Konverents toimub veebis ja inglise keeles.

Täpsem ja täienev informatsioon on üleval konverentsi kodulehel.

Tagasi