Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 739 467 €
Annetajatelt 3 365 018 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
MTÜ Loomus: oleme koos loomade poolt!

MTÜ Loomus: oleme koos loomade poolt!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
4 088.35 €
148 annetust
20 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus tegutseb selle nimel, et muuta Eesti ja maailm laiemalt loomasõbralikumaks. Loomuse fookus on nende loomade kaitsel, keda kasutatakse põllumajanduses, sh kalad, meelelahutuses, ilutööstuses ja moetööstuses.

Loomuse sihiks on loomatemaatika tähtsuse suurendamine Eesti ühiskonnas ning loomakaitsepoliitika kujundamine. Tänu Loomuse ja Loomusega liitunud liikumise Loomade nimel aastatepikkusele tööle võttis 2017. aasta sügisel Riigikogu vastu eelnõu, mis keelustab metsloomade kasutamise meelelahutuses, sh tsirkuses. See oli võimas võit loomadele ning vägivallaga dresseeritud metsloomad ei pea enam kannatama ebaloomupärastes tingimustes meelelahutuse eesmärgil.

Loomuse loomisest saadik on meie liikmed aktiivselt tegutsenud karusloomafarmide keelustamise nimel ning 2021. aasta juunis saime rõõmustada, et meie üks suurimaid eesmärke sai täidetud ning Eestist sai esimene Balti riik, mis keelustab karusloomafarmid.

Igal võidul on oma hind. Iga võit tähendab sadu, kui mitte tuhandeid, tunde tööd. Tihti tulevad võidud raskelt, aga see ei ole meid takistanud ega hakka takistama. Loomade kannatustele ei saa panna hinda, me ei saa öelda, et mingi kannatuse ärahoidmine pole väärt nii palju tunde tööd või nii palju muid ressursse. Iga meie poolt võetud väljakutse suudab ära hoida väga palju kannatusi ja seeläbi luua parema maailma.

Loomus peab oluliseks loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarbimise leviku suurendamist, mistõttu oleme loonud veganprogrammi Taimsed Valikud, Eesti esimese loomaõigusliku taskuhäälingu Loomade Hääl, kampaania “Armas kala”, loomasõbraliku ilu töörühma LILU ning korraldame rahvusvahelist loomaõiguste konverentsi. Lisaks sellele teeme koostööd nii Eesti kui ka rahvusvaheliste organisatsioonidega, et kujundada loomasõbralikku poliitikat ning tõsta teadlikkust loomaõiguste teemal.

  • 5 € eest saame levitada loomasõbralikke sõnumeid sotsiaalmeedias.

  • 10 € eest saame välja anda ja levitada teabematerjale, jagada lendlehti ja loomasõbraliku sõnumiga kleepse ning korraldada oma vabatahtlikele aruteluõhtuid.

  • 25 € eest saame osaleda koolitustel, et paremini ja efektiivsemalt seista loomade õiguste eest, teha ühe taskuhäälingu Loomade Hääl osa ning korraldada ja osaleda avalikel üritustel.

  • 50 € eest saame tasuda rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuulumise liikmemakse ning toetada Soomes Tuulispää varjupaigas elavaid rebaseid Taika ja Viima.

Iga annetus on oluline samm loomasõbralikuma ühiskonna poole.

www.loomus.ee

Loomus on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Analüüs: loomade õiguste tunnustamine aitaks loomi paremini kaitsta

30.01.2024

Värske analüüs kaardistas, millised võiksid olla õiguslikud võimalused kaitsta loomade õiguseid Eestis. Töös tuuakse välja, et loomade paremaks kaitsmiseks saab näiteks teatud tegevusi keelustada, vaiete või kohtu kaudu loomade paremat kaitset nõuda või õiguslike vahenditega üldisele mõtteviisi muutusele kaasa aidata ja tunnustada loomade õigusi.

Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) koostatud analüüs keskendus põhiliselt kaebeõigusega seonduvatele probleemidele ja loomade juriidilise tunnustamise vajadusele iseseisva õigussubjektina.

“Loomade õiguste juriidiline tunnustamine tugevdaks loomakaitseõigust. Kehtiva seaduse järgi puudub loomakaitseorganitel õigus looma kaitseks kohtusse pöörduda. Kui seadusandluse muudatusega see õigus Eestis luua, annaks see loomakaitseorganisatsioonidele õiguse loomi nende õiguste tagamisel esindada. Võiksime lähtuda näiteks Saksamaa ja Šveitsi kogemustest, kus sellised õigused on juba kehtestatud,” selgitas KÕKi õigusekspert Marilin Palts.

Inimkeskse maailmapildi järgi on subjekt üksnes inimene koos oma huvide ja eesmärkidega ning loodus, sh loomad, on pelgalt ressursikogum. Loomade tunnustamine iseseisva õigussubjektina võiks aidata vähendada inimkesksest mõtteviisist tingitud ignorantset ja vaenulikku tegevust nende suhtes ja inspireerida edasisi keskkonnahoidlikke ja loomakaitse algatusi muuhulgas õiguses.

“Loomade tunnustamine iseseisva õigussubjektina on äärmiselt oluline, et saaksime tegelikult üldse rääkida loomade õigustest,” kommenteeris Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. “Seni, kuni seda tehtud pole, on loom seaduse ja ka paljude inimeste silmis siiski vaid kaup, ressurss või meelelahutusobjekt,” lisas Tensing.

Enamik riike kaitseb loomade heaolu ühel või teisel moel seaduse kaudu. Eestis on selleks kehtestatud loomakaitseseadus. Paljudes riikides, sh Eestis tunnustatakse loomi kui tundelisi olendeid, ent loomade õigusi eraldi on tunnustatud maailmas vaid Panama seadusandluses.

Analüüsi eesmärk oli välja selgitada võimalikud lahendused loomade õiguste kaitse tugevdamiseks Eestis. Loomuse tellitud ja Keskkonnaõiguse Keskuse koostatud analüüsi leiab Loomuse kodulehel.

Tagasi