Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 713 787 €
Annetajatelt 3 339 338 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
MTÜ Loomus: oleme koos loomade poolt!

MTÜ Loomus: oleme koos loomade poolt!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
3 863.76 €
139 annetust
20 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus tegutseb selle nimel, et muuta Eesti ja maailm laiemalt loomasõbralikumaks. Loomuse fookus on nende loomade kaitsel, keda kasutatakse põllumajanduses, sh kalad, meelelahutuses, ilutööstuses ja moetööstuses.

Loomuse sihiks on loomatemaatika tähtsuse suurendamine Eesti ühiskonnas ning loomakaitsepoliitika kujundamine. Tänu Loomuse ja Loomusega liitunud liikumise Loomade nimel aastatepikkusele tööle võttis 2017. aasta sügisel Riigikogu vastu eelnõu, mis keelustab metsloomade kasutamise meelelahutuses, sh tsirkuses. See oli võimas võit loomadele ning vägivallaga dresseeritud metsloomad ei pea enam kannatama ebaloomupärastes tingimustes meelelahutuse eesmärgil.

Loomuse loomisest saadik on meie liikmed aktiivselt tegutsenud karusloomafarmide keelustamise nimel ning 2021. aasta juunis saime rõõmustada, et meie üks suurimaid eesmärke sai täidetud ning Eestist sai esimene Balti riik, mis keelustab karusloomafarmid.

Igal võidul on oma hind. Iga võit tähendab sadu, kui mitte tuhandeid, tunde tööd. Tihti tulevad võidud raskelt, aga see ei ole meid takistanud ega hakka takistama. Loomade kannatustele ei saa panna hinda, me ei saa öelda, et mingi kannatuse ärahoidmine pole väärt nii palju tunde tööd või nii palju muid ressursse. Iga meie poolt võetud väljakutse suudab ära hoida väga palju kannatusi ja seeläbi luua parema maailma.

Loomus peab oluliseks loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarbimise leviku suurendamist, mistõttu oleme loonud veganprogrammi Taimsed Valikud, Eesti esimese loomaõigusliku taskuhäälingu Loomade Hääl, kampaania “Armas kala”, loomasõbraliku ilu töörühma LILU ning korraldame rahvusvahelist loomaõiguste konverentsi. Lisaks sellele teeme koostööd nii Eesti kui ka rahvusvaheliste organisatsioonidega, et kujundada loomasõbralikku poliitikat ning tõsta teadlikkust loomaõiguste teemal.

  • 5 € eest saame levitada loomasõbralikke sõnumeid sotsiaalmeedias.

  • 10 € eest saame välja anda ja levitada teabematerjale, jagada lendlehti ja loomasõbraliku sõnumiga kleepse ning korraldada oma vabatahtlikele aruteluõhtuid.

  • 25 € eest saame osaleda koolitustel, et paremini ja efektiivsemalt seista loomade õiguste eest, teha ühe taskuhäälingu Loomade Hääl osa ning korraldada ja osaleda avalikel üritustel.

  • 50 € eest saame tasuda rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuulumise liikmemakse ning toetada Soomes Tuulispää varjupaigas elavaid rebaseid Taika ja Viima.

Iga annetus on oluline samm loomasõbralikuma ühiskonna poole.

www.loomus.ee

Loomus on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Loomus: elusloomade pikamaa transport tuleb lõpetada

18.03.2024

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus leiab, et elusloomade pikamaa transport tuleb lõpetada, sest isegi, kui tegutsetakse seadusega kooskõlas, ei ole võimalik pikamaa transpordi puhul tagada ka kõige elementaarsemad loomade heaolu tingimusi.

Igal aastal veetakse Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide vahel pikki vahemaid miljoneid veiseid, lambaid ja sigu. Veel miljoneid eksporditakse ELi-välistesse riikidesse, sh Türki, Lähis-Itta ja Põhja-Aafrika sihtkohtadesse ning isegi Kasahstani ja Usbekistani. Eestistki transporditakse elusloomi pikki vahemaid. Aastatel 2021-2023 transporditi Eestist Türki vähemalt 2282 veist, kelle keskmine transpordi pikkus oli 5 päeva ja 11 tundi. Lisaks transporditakse Eestist ka võõrumata vasikaid Itaaliasse ja Madalmaadesse.

Aasta 2023 detsembris esitas Euroopa Komisjon muudatusettepaneku parandamaks loomade heaolu elustranspordi ajal, ent muudatusettepanek sisaldab kahjuks mitmeid problemaatilisi punkte. Uue ettepaneku põhjal on näiteks lubatud transportida ka kõige haavatamaid loomi nagu võõrutamata vasikaid ja tiineid loomi.

“Ükskõik mis tingimustel elusaid loomi pikki vahemaid transportida, on tegemist äärmiselt julma loomade kohtlemisega,” kommenteeris Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. “Kitsas ruumis teistega lähestikku püsti tunde ja tunde näljas ja janus loksuda – on täiesti põhjendamatu tundevõimelistele olenditele selliseid kannatusi tekitada!”

Euroopa Komisjon tunnistanud on tunnistanud, et neil ei ole täielikku ülevaadet loomade ekspordist. Kui ei ole ülevaadet, siis ei saa ka kontrollida, kas määruses ettenähtud heaolu tingimused on täidetud. Komisjoni hinnangul registreeriti näiteks 2018. aastal kokku ainult 31,6% veistest ja 3,5% lammastest, keda loomaveolaevadega Horvaatiast, Sloveeniast, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Iirimaalt, Portugalist ja Rumeeniast eksporditi (suurimad elusloomade transportijad EL-is).

Eurobaromeetri andmete põhjal leiab 69% Eesti kodanikest, et tuleks piirata sõiduaega elusloomade ELi-sisesel või EList väljapoole transportimisel, ja 77% leiab, et meie riigis tuleks põllumajandusloomade heaolu üldiselt paremini kaitsta kui praegu.

Täna, 15. veebruaril kell 13 toimub Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis arutelu Euroopa Komisjoni avaldatud määruse eelnõu, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal, suhtes seisukohtade kujundamiseks. Arutelus osaleb ka Loomus.

Tagasi