Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 683 135 €
Annetajatelt 3 308 686 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
MTÜ Loomus: oleme koos loomade poolt!

MTÜ Loomus: oleme koos loomade poolt!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
3 750.76 €
133 annetust
20 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus tegutseb selle nimel, et muuta Eesti ja maailm laiemalt loomasõbralikumaks. Loomuse fookus on nende loomade kaitsel, keda kasutatakse põllumajanduses, sh kalad, meelelahutuses, ilutööstuses ja moetööstuses.

Loomuse sihiks on loomatemaatika tähtsuse suurendamine Eesti ühiskonnas ning loomakaitsepoliitika kujundamine. Tänu Loomuse ja Loomusega liitunud liikumise Loomade nimel aastatepikkusele tööle võttis 2017. aasta sügisel Riigikogu vastu eelnõu, mis keelustab metsloomade kasutamise meelelahutuses, sh tsirkuses. See oli võimas võit loomadele ning vägivallaga dresseeritud metsloomad ei pea enam kannatama ebaloomupärastes tingimustes meelelahutuse eesmärgil.

Loomuse loomisest saadik on meie liikmed aktiivselt tegutsenud karusloomafarmide keelustamise nimel ning 2021. aasta juunis saime rõõmustada, et meie üks suurimaid eesmärke sai täidetud ning Eestist sai esimene Balti riik, mis keelustab karusloomafarmid.

Igal võidul on oma hind. Iga võit tähendab sadu, kui mitte tuhandeid, tunde tööd. Tihti tulevad võidud raskelt, aga see ei ole meid takistanud ega hakka takistama. Loomade kannatustele ei saa panna hinda, me ei saa öelda, et mingi kannatuse ärahoidmine pole väärt nii palju tunde tööd või nii palju muid ressursse. Iga meie poolt võetud väljakutse suudab ära hoida väga palju kannatusi ja seeläbi luua parema maailma.

Loomus peab oluliseks loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarbimise leviku suurendamist, mistõttu oleme loonud veganprogrammi Taimsed Valikud, Eesti esimese loomaõigusliku taskuhäälingu Loomade Hääl, kampaania “Armas kala”, loomasõbraliku ilu töörühma LILU ning korraldame rahvusvahelist loomaõiguste konverentsi. Lisaks sellele teeme koostööd nii Eesti kui ka rahvusvaheliste organisatsioonidega, et kujundada loomasõbralikku poliitikat ning tõsta teadlikkust loomaõiguste teemal.

  • 5 € eest saame levitada loomasõbralikke sõnumeid sotsiaalmeedias.

  • 10 € eest saame välja anda ja levitada teabematerjale, jagada lendlehti ja loomasõbraliku sõnumiga kleepse ning korraldada oma vabatahtlikele aruteluõhtuid.

  • 25 € eest saame osaleda koolitustel, et paremini ja efektiivsemalt seista loomade õiguste eest, teha ühe taskuhäälingu Loomade Hääl osa ning korraldada ja osaleda avalikel üritustel.

  • 50 € eest saame tasuda rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuulumise liikmemakse ning toetada Soomes Tuulispää varjupaigas elavaid rebaseid Taika ja Viima.

Iga annetus on oluline samm loomasõbralikuma ühiskonna poole.

www.loomus.ee

Loomus on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Loomus: Tänasel rahvusvahelisel hariduse päeval on paslik rääkida sellest, kuidas hariduses liikuda eemale loomi kahjustavatest praktikatest

30.01.2024

Loomuse podcasti Loomade Hääl 67. episoodis on saatejuhil Sirli Spelmanil külas Bosnia ja Herzegovina aktiivne loomaõiguste aktivist Maida Šabeta-Lemajić, rahvusvahelise hariduse võrgustiku InterNICHE* liige.

Vestluse fookuses on loomkatsete (eba)vajalikkus hariduses ning teaduses ja julmusevabade alternatiivide kasutamine ja nende poole liikumine. Šabeta-Lemajić jagab kuulajatega oma tausta, enda osalemist kampaaniates loomkatsete vastu hariduses ja enda toimetamisi Ida-Euroopas, eriti Balkani riikides.

Šabeta-Lemajić avastas 2009. aastal loomkatsete ulatuse akadeemilistes keskkondades ja sai šoki, kuid aastatega on teaduses toimunud märkimisväärne edasiminek julmusevabade alternatiivide leidmisel ja kasutamisel. Šabeta-Lemajić kirjeldas näitena praktikaid nagu rakukultuurid ja in vitro meetod. 

Saates arutatakse innovatiivsete alternatiivide potentsiaali üle Euroopa, kus ülikoolid eelistavad endiselt traditsioonilisi loomkatsete meetodeid, samas kogetakse sarnast vastupanu alternatiivide leidmisele ja kasutamisele ka Ameerika Ühendriikides.

Šabeta-Lemajić rõhutas, et muutustega kohanemine ei puuduta ainult loomade heaolu, vaid ka hariduse ja teaduse edendamist. Alternatiivide tõhususe statistika esitamine on selle teekonna juures oluline. Konverentsid on kujunenud võimsateks alternatiivide arutelu platvormideks pakkudes võimalust ülikoolidele teaduslikke tõendeid esitada ja arutleda loomkatsete mittevajalikkuse üle. Näiteks tavaline argument alternatiivide vastu on formaliini toksilisus. Šabeta-Lemajić tõstis esile, et mõned professorid muudavad oma seisukoha seejärel kui neile on loomasõbralikud alternatiivid esitletud ja muutuse potentsiaal ära näidatud.

Noorema põlvkonna kasvav teadlikkus loomade õigustest ja eetilisest elust seavad loodetavasti kehtiva korra kahtluse alla ja propageerivad muutust loomadega seotud ainete õpetamisel.

Spelman loodab, et sarnased konverentsid saavad olema ka Eestis või Baltikumis, tunnistades, et Eesti ülikoolides tuleb antud teemal teha olulist tööd. Šabeta-Lemajić julgustas kõiki, kes märkavad loomade kannatusi ülikoolides, temaga ühendust võtma ja väljendas valmisolekut korraldada konverents ka Balti piirkonnas uurimaks kollektiivseid lahendusi.
Eestvedajate nagu Maida Šabeta-Lemajić juhtimisel ja noorema põlvkonna kasvava teadlikkusega on lootust tulevikule, kus haridus ja teadus kasutavad loomkatsete asemel loomi hoidvaid ja uuenduslikke alternatiive.

* InterNICHE on rahvusvaheline hariduse võrgustik, mille eesmärgiks on kvaliteetne, humaanne haridus (loomi kahjustavatest loomkatsetest loobumine) ja koolitus meditsiini, veterinaarmeditsiini ja bioloogia alal. Selleks kasutavad nad loodusteaduste õpetamise metoodikat, kus loomkatsed on asendatud alternatiivsete meetoditega, teevad koostööd õpetajatega alternatiivide väljatöötamisel ja tutvustamisel ja toetavad õpilasi, kes ei soovi loomkatseid oma õpingute osana kasutada.

Saade on inglisekeelne. Sellest tegi eestikeelse kokkuvõtte Loomuse vabatahtlik Laura Kingissepp 
Saadet kuula Sotifys või Soundcloudis.

Tagasi