Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 713 787 €
Annetajatelt 3 339 338 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
MTÜ Loomus: oleme koos loomade poolt!

MTÜ Loomus: oleme koos loomade poolt!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
3 863.76 €
139 annetust
20 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus tegutseb selle nimel, et muuta Eesti ja maailm laiemalt loomasõbralikumaks. Loomuse fookus on nende loomade kaitsel, keda kasutatakse põllumajanduses, sh kalad, meelelahutuses, ilutööstuses ja moetööstuses.

Loomuse sihiks on loomatemaatika tähtsuse suurendamine Eesti ühiskonnas ning loomakaitsepoliitika kujundamine. Tänu Loomuse ja Loomusega liitunud liikumise Loomade nimel aastatepikkusele tööle võttis 2017. aasta sügisel Riigikogu vastu eelnõu, mis keelustab metsloomade kasutamise meelelahutuses, sh tsirkuses. See oli võimas võit loomadele ning vägivallaga dresseeritud metsloomad ei pea enam kannatama ebaloomupärastes tingimustes meelelahutuse eesmärgil.

Loomuse loomisest saadik on meie liikmed aktiivselt tegutsenud karusloomafarmide keelustamise nimel ning 2021. aasta juunis saime rõõmustada, et meie üks suurimaid eesmärke sai täidetud ning Eestist sai esimene Balti riik, mis keelustab karusloomafarmid.

Igal võidul on oma hind. Iga võit tähendab sadu, kui mitte tuhandeid, tunde tööd. Tihti tulevad võidud raskelt, aga see ei ole meid takistanud ega hakka takistama. Loomade kannatustele ei saa panna hinda, me ei saa öelda, et mingi kannatuse ärahoidmine pole väärt nii palju tunde tööd või nii palju muid ressursse. Iga meie poolt võetud väljakutse suudab ära hoida väga palju kannatusi ja seeläbi luua parema maailma.

Loomus peab oluliseks loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarbimise leviku suurendamist, mistõttu oleme loonud veganprogrammi Taimsed Valikud, Eesti esimese loomaõigusliku taskuhäälingu Loomade Hääl, kampaania “Armas kala”, loomasõbraliku ilu töörühma LILU ning korraldame rahvusvahelist loomaõiguste konverentsi. Lisaks sellele teeme koostööd nii Eesti kui ka rahvusvaheliste organisatsioonidega, et kujundada loomasõbralikku poliitikat ning tõsta teadlikkust loomaõiguste teemal.

  • 5 € eest saame levitada loomasõbralikke sõnumeid sotsiaalmeedias.

  • 10 € eest saame välja anda ja levitada teabematerjale, jagada lendlehti ja loomasõbraliku sõnumiga kleepse ning korraldada oma vabatahtlikele aruteluõhtuid.

  • 25 € eest saame osaleda koolitustel, et paremini ja efektiivsemalt seista loomade õiguste eest, teha ühe taskuhäälingu Loomade Hääl osa ning korraldada ja osaleda avalikel üritustel.

  • 50 € eest saame tasuda rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuulumise liikmemakse ning toetada Soomes Tuulispää varjupaigas elavaid rebaseid Taika ja Viima.

Iga annetus on oluline samm loomasõbralikuma ühiskonna poole.

www.loomus.ee

Loomus on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Rahastus tuleb suunata loomakasvatuselt väiksemate heitekogustega toodetele ja tegevustele, ütlevad EL kliimateadlased

18.03.2024

Euroopa Kliimamuutuse Teadusnõukogu (The European Scientific Advisory Board on Climate Change) leidis, et heitkogused põllumajanduses ei vähene peamiselt piisavate põllumeestele suunatud rahaliste stiimulite puudumise tõttu. Samal ajal talletavad ja neelavad ELi metsad üha vähem süsinikku.

Probleemi lahendamiseks soovitab teadusnõukogu raportis “Towards EU climate neutrality: progress, policy gaps and opportunities” viia ELi ühine põllumajanduspoliitika paremini kooskõlla ELi kliimaalaste ambitsioonidega, sh suunata toetus heitmemahukatelt põllumajandustavadelt, näiteks loomakasvatuselt, väiksema heitega toodetele ja tegevustele.

Raportis rõhutatakse ka säästva toidutarbimise tähtsust (sh selle kasu tervisele ja keskkonnale) tunnistatakse nii ELi “Talust lauale” strateegias (Farm to Fork Strategy) kui ka valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli (The Intergovernmental Panel on Climate Change) kuuendas kliimamuutuste hinnangute aruandes (IPCC AR6). Üleminek taimsemale tarbimisele, sh rohkem kaunvilju, puu- ja köögivilju, ja loomse toidu tarbimise vähendamine on märkimisväärse potentsiaaliga vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid nii otseselt (väheneb entero- ja sõnnikuga seotud heitkogused) kui ka kaudselt (väheneb sööda tootmiseks vajalik maa ja sisendid). Lisaks võib see tugevdada rahvatervist ja tuua kaasa mitmeid muid kaashüvesid looduskeskkonnale (bioloogiline mitmekesisus, õhu-, pinnase- ja veereostuse vähenemine).

“Taaskord kordavad teadlased, et on viimane aeg muuta meie toidusüsteemi ja lõpetada meid hävitava loomatööstuse toetamine,” kommenteeris Loomuse juhatuse liige ja veganprogrammi Taimsed Valikud juht Anu Tensing. “Ootame poliitikutelt teaduspõhiseid ja julgeid otsuseid kliimamuutustega võitlemisel, sest enam ei ole aega venitada ja ignoreerida.”

Üks suurimaid heitgaaside koguse tootjaid ongi liha- ja piimatööstus. Loomatööstus põhjustab ligikaudu 16,5 protsenti ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside heitkogustest. Sellest hoolimata on poliitikakujundajad toidusüsteemi muutmist kui lahendust aastaid ignoreerinud. 2013. aastal ehk 11 aastat tagasi hindas ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (United Nations Food and Agricultural Organization), et loomatööstus põhjustab ligikaudu 14,5 protsenti inimtekkelistest heitkogustest, rõhutades, et loomatööstusel on oluline mõju kliimale.

Möödunud aasta detsembris märkis ka Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ÜRO kliimatippkohtumisel (COP28), et üleminek taimepõhisele toitumisele on inimeste ja planeedi tervise jaoks hädavajalik. Mitmed riigid on juba teinud samme, et oma toidusüsteemid taimepõhisemaks muuta. Saksamaa valitsus lubas investeerida 38 miljonit eurot, et edendada taimseid toite ja alternatiivseid valke, Taani avalikustas tegevuskava oma toidusüsteemi taimsemaks muutmiseks ning Šveitsi valitsus julgustas oma kodanikke lihatarbimist vähendama. Lisaks on tänaseks juba kaks Euroopa pealinna, Edinburgh ja Amsterdam, allkirjastanud Plant Based Treaty initsiatiivi, mille eesmärk on vähendada loomatööstuse ja metsade raadamise kontrollimatu ja kliimat laastava tegevuse käigus tekkivat kasvuhoonegaaside kogust.

Tagasi