MTÜ Loomus projekt "Olen loomade poolt”

MTÜ Loomus projekt "Olen loomade poolt”

Kuidas su annetus aitab? »

336 annetust 3 879.25 / 10 000.00 €

Vali sobiv pank:

Swedbank

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: MTÜ Loomus

Saaja konto: EE092200221057445617

Selgitus: Ma Armastan Aidata: Olen loomade poolt! (püsimakse)

Viitenumber: 00320000244000000009

Mine

SEB

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: MTÜ Loomus

Saaja konto: EE551010220110693012

Selgitus: Ma Armastan Aidata: Olen loomade poolt! (püsimakse)

Viitenumber: 00320000244000000009

Mine

LHV

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: MTÜ Loomus

Saaja konto: EE987700771001381620

Selgitus: Ma Armastan Aidata: Olen loomade poolt! (püsimakse)

Viitenumber: 00320000244000000009

Mine

Nordea

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: MTÜ Loomus

Saaja konto: EE761700017003597891

Selgitus: Ma Armastan Aidata: Olen loomade poolt! (püsimakse)

Viitenumber: 00320000244000000009

Mine

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

MTÜ Loomuse projekt "Olen loomade poolt” parandab selliste loomade heaolu, keda kasutatakse karusnahatööstuses, meelelahutuses ja põllumajanduses.

Loomuse peamised tegevused on teavitus, lobitöö ja osalemine seadusloomes, ürituste korraldamine, koostöö välisorganisatsioonidega ja Eesti esindamine rahvusvahelistes liitudes ning loomakaitse valdkonna arendamine. 

Loomuse suuremad projektid on karusloomafarmide keelustamise kampaania, metsloomade tsirkuses kasutamise keelustamine 2018. aastal ja edasine järelevalve, karusnahavabade moeloojate programm “Fur Free Retailer”, üleeuroopalised põllumajandusloomade heaolu kampaaniad, toidukohtadele suunatud programm “Taimsed valikud”, kalade heaolu kampaania “Armas Kala” ja 2011. aastal alguse saanud Taimetoidumess.

Teie igakuised annetused võimaldavad meil välja anda ja levitada teabematerjale, korraldada kampaaniaid ja üritusi sh loenguid, seminare, koolitusi, pidada infolaudu, tasuda administratiivseid, juriidilisi või muid ekspertkulusid, luua ja ülal hoida IT-lahendusi.

5 euro eest saame sotsiaalmeedia jõuda oma infoga vähemalt 300 uue inimeseni. 
10 euro eest saame maksta ühe töötaja töötunni eest.
25 euro eest saame rentida tunniks seminariruumi.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja.

www.loomus.ee

3 879.25 / 10 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse alates juunist 2019 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Loomus käivitas arenguhüppe projekti Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel

28.02.2020

Aastal 2019 detsembris käivitus Loomuses arenguhüppe projekt “MTÜ Loomus võimekuse suurendamine läbi vabatahtlike kaasamise”, mida toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 15 857,22 euroga. Projekt kestab kuni 31.12.2020.

Projekti eesmärk on Loomuse võimekuse suurendamine läbi vabatahtlike kaasamise. Projekti käigus kirjeldatakse ja dokumenteeritakse vabatahtlike haldamise protsessid (sh Loomuse vabatahtliku hea tava, vabatahtlike tööde juhendid, juhtimisplaan- ja reeglid, värbamisplaan, arenguplaani põhi vabatahtlikele), mida kasutatakse edasi ka peale projekti lõpp, tagades sellega vabatahtlike efektiivse kaasamise jätkusuutlikkus. Lisaks luuakse vabatahtlikke rohkem motiveeriv ja kaasav keskkond läbi koolituste, kokkusaamiste, ühise väljasõidu ja suure tänuürituse. Samuti töötatakse välja plaan, kuidas toetada vabatahtlike isiklikku ja tööalast arengut, et nad jääksid Loomusega pikemaks ajaks seotuks. Projekti käigus pannakse suurt rõhku lisaks olemasolevate vabatahtlike kaasatuna hoidmisele ja arendamisele ka uute vabatahtlike otsimisele. 

Projekti ajal tehakse koostööd MTÜ-ga Eesti Külaliikumine Kodukant, kes pakub Loomusele täiendavat nõustamist ja koolitusi vabatahtlike juhtimise vallas.

Tagasi