AIDSi Tugikeskus: "HIV/AIDSi ja narkomaania ennetamine ning sõltlaste rehabilitatsioon"

AIDSi Tugikeskus: "HIV/AIDSi ja narkomaania ennetamine ning sõltlaste rehabilitatsioon"

Kuidas su annetus aitab? »

92 annetust 5 514.22 / 13 585.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

MTÜ AIDS-i Tugikeskusel on kolm põhitegevust: Esiteks, HIV/AIDS-i ja suguhaiguste vastane töö, mille hulka kuulub anonüümne testimine, nõustamine, HIV-positiivsete psühhosotsiaalne toetus, turvaseksi nõustamine, ennetustöö prostitutsiooni kaasatud inimestega.

Teiseks, töö süstivate narkomaanide, kus pööratakse tähelepanu süstalde vahetamisele, metadooni võõrutus- ja asendusravi organiseerimisele, sõltlastele rehabilitatsiooni päevakeskuses.

Kolmandaks, kaassõltlaste ehk lähedaste ravi ja rehabilitatsioon taastamaks peresuhteid ja parandamaks lähedaste psühhilist seisundit.

Peale 9-12 kuud narkovabas keskkonnas paraneb oluliselt sõltlaste psüühiline ja füüsiline tervis, taastatakse või luuakse sotsiaalseid toimetulekuoskused, õpitakse elama karskelt, taastatakse perekonna suhteid, igapäevaelu, sisenetakse tööturule ning saadakse ühiskonna täisväärtuslikeks liikmeteks.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

5 514.22 / 13 585.00 €
  • Eraisikute annetused
  • Swedbank
  • Swedbanki preemiapunktid

Siin kuvatakse alates juunist 2019 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid