Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
2 825 416 €
Annetajatelt 1 922 072 €
Swedbanki poolt 903 344 €
Kingitud Elu: "Kingime vähihaigele elupäevi!"

Kingitud Elu: "Kingime vähihaigele elupäevi!"

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
96 215.51 €
2289 annetust
100 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud elu on eraalgatuslik vähiravi toetusfond. Fondi eesmärk on toetada vähihaigeid, kelle ravi ei pea Eesti riik hetkel piisavalt “kulutõhusaks”. Aitame inimestel soetada hädavajalikke vähiravimeid, kinkides neile seeläbi lootust, elupäevi ja tervist. 

2014. aastal loodud vähiravifond Kingitud elu on viie aasta jooksul toetanud juba ligi 700 Eesti inimese ravi. Neist noorim on olnud 5-aastane ja vanim 83-aastane. Näiteks rahastas fond kahe väikese lapse - Taurise ja Annabeli - neuroblastoomiravi, mille järel tunnistati mõlemad lapsed haigusest vabaks. 

35-40 protsenti fondist abi saanud inimestest elavad tänu annetajatele vähemalt ühe (sageli mitu) kvaliteetse lisa eluaasta. Mitu inimest on fondi toel ka terveks saanud. 

Fondi pöörduvate inimeste hulk kasvab iga aastaga. Vajame teie abi, et jätkuvalt kindlustada lootus ja hädavajalik ravi kõikidele. Vähki diagnoositakse Eestis järjest enam - üle 7000 uue haigusjuhu aastas. Uued ravimid lähevad järjest efektiivsemaks aga ka kallimaks ja kättesaamatumaks. Kingitud elu fond aitab patsiente, kes on reljeefse valiku ees: maksa või sure?

Väike annetus teie poolt võib saada elu suurimaks kingituseks mõnele rasket võitlust pidavale abivajajale ja tema perele. Iga euro Kingitud elu fondis pikendab kellegi täisväärtuslikku elu. Lisaks vähihaigete toetamisele soovib fond kaasa rääkida ka Eesti tervishoiupoliitika muutmisel inimnäolisemaks ning propageerida heategevust kui elustiili. 

www.kingitudelu.ee
https://www.facebook.com/kingitudelu

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

Artiklid