Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 748 206 €
Annetajatelt 3 373 757 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Tallinna ja Harjumaa Autismiühing: tugi autistlikele inimestele

Tallinna ja Harjumaa Autismiühing: tugi autistlikele inimestele

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
11 501.21 €
297 annetust
15 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Soovime, et meie tugigrupid, päevahoiulaagrid ja üritused oleks kättesaadavad kõikidele huvilistele, kuid tihti pole erivajadusest lähtuvalt võimalik leida autistlikele lastele ja noortele hoidjat. Aasta jooksul korraldame tugigruppe ning nende toimumise ajal tahame pakkuda lapsehoiuteenust kuni kuuele autistlikule lapsele ja noorele (ühes tugigrupis).
Osalemine tugigruppides parendab autistlike inimeste perekondade emotsionaalset toimetulekut ja aitab seeläbi efektiivsemalt toetada oma autistliku pereliiget.

Sageli kaasame oma ürituste korraldamisse vabatahtlikke, selle kaudu saame vahetult luua positiivset kuvandit autimist, autistlikest inimestest ning nende perekondadest jagades valdkonnaga igapäevaset mitte kokku puutuvatele inimestele informatsiooni autismist ja autistlikest inimestest. 

"Ma armastan aidata” annetuskeskkonna liikmena on meil võimalik mittetulundusühinguna annetajate abiga pakkuda lisaks riiklikele teenustele regulaarselt neid autismispetsiifilisi teenuseid, mida ei paku kohalikud omavalitsused ega riik (tugigrupid, lapsehoiuteenus tugigruppide ajal ning autismispetsiifikast lähtuvad suvised päevahoiulaagrid).

Annetused aitavad meil tagada piisava arvu tegevusjuhendajate olemasolu tugigruppides ja suvelaagris, samuti võimaluse kutsuda tugigrupi kohtumistele esinema oma ala parimaid autismivaldkonna spetsialiste.  

Tallinna ja Harjumaa Autismiühing on loodud 2013. aastal ning kuulub üle-eestilisse katusorganisatsiooni, Eesti Autismiliitu. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing sai ellu kutsutud ideega, et kõik autistlike laste või täiskasvanutega isiklikult, pere või töö kaudu seotud inimesed saaksid sõna sekka öelda, et autistlike inimeste olukorda jätkusuutlikult parendada. Oma tegevuse jooksul oleme korraldanud juba  hulgaliselt tugigruppe, perepäevi, suvelaagreid ning erinevaid üritusi autistlikele lastele ja noortele.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Artiklid