Terve Eesti “Kingime (alkoholi)sõltumatu tuleviku noortele peredele!”

Terve Eesti “Kingime (alkoholi)sõltumatu tuleviku noortele peredele!”

Kuidas su annetus aitab? »

62 annetust 2 430.35 / 5 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Terve Eesti SA pakub lastevanematele alkoholisõltumatuse koolitust, mis juhib tähelepanu alkoholikahjudele ja õpetab suunama laste käitumist. Alkoholiga seotud teadlikkuse suurenemisest võidavad nii pered kui ka ühiskond laiemalt.

Annetuste toel saame korraldada tasuta alkoholisõltumatuse koolitusi alaealistele lapsevanematele, kes vajavad erilist tuge lapse sünnijärgse elu korraldamisel ja valikute tegemisel. 

Iga 250 euro täitumisel saame läbi viia ühe koolituse - katame koolitaja töötasu ja koolitusega seotud transpordikulu. Haaravate koolituste käigus anname noortele lapsevanematele juhised liigse alkoholi tarvitamise, seda toetava keskkonna ja alkoholikahjude teemal.

Alkoholikahjud ulatuvad tervisekahjust majanduskahjudeni ning haigustest surmadeni. Oluline on teadvustada, et alkoholiga seotud kahju on välditav. See pole paratamatu ja me ei pea sellega leppima. Ennetame alkoholikahjusid, kui muudame suhtumist alkoholi tarbimisse ja selle rolli meie ühiskonnas.

Terve Eesti Sihtasutuse eesmärk on reaalsete sotsiaalsete muutuste elluviimine. Tegutseme erinevatel tasanditel ja mitme sihtgrupiga, kaasates seejuures ka ärisektorit ning taotleme oma tegevusega pikemaajalisi tulemusi.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.terve-eesti.ee
https://www.facebook.com/hoolime 

2 430.35 / 5 000.00 €
  • Eraisikute annetused
  • Swedbank
  • Swedbanki preemiapunktid

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid