Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 739 467 €
Annetajatelt 3 365 018 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Toeta Kuulmisbussi jõudmist igasse Eestimaa paika

Toeta Kuulmisbussi jõudmist igasse Eestimaa paika

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
6 424.00 €
228 annetust
12 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eestis on igal kolmandal üle 65aastasel inimesel kuulmine nõrgenenud. Kogu elanikkonnast on umbes 20% kuulmislangusega ja see protsent kasvab järjepidevalt seoses elanikkonna vananemise ja noorte pideva liiga valju muusika kuulamisega.

Esimene kuulmislanguse märk on see, kui teiste kõnest on raske aru saada. Kui kuulmislangus jääb tuvastamata, võib kuulmise nõrgenemine põhjustada masendust, depressiooni  ning teisi vaimse tervise probleeme. Suurem teadlikkus oma kuulmise tasemest aitab ennetada tõsisemaid probleeme.

Eesti Vaegkuuljate Liit käivitas 2021. aasta suvel heade annetajate abil Kuulmisbussi, mis on varustatud spetsiaalse aparatuuriga kuulmisskriiningute tegemiseks. See võimaldab teha kuulmisteste ja pakkuda igakülgset kuulmisnõustamist ka suurematest keskustest kaugemal asuvates paikades.

Kuulmisbussil on küll valmisolek tulla igaühe kodukanti, kuid vaja on täiendavat tuge Kuulmisbussi helikindlaks muutmiseks ja nõustamisala arendamiseks. Senised kogemused on näidanud, et ümbruskonna müra võib häirida kuulmisskriiningu tegemist ja mõjutada tulemusi. Samuti on vaja bussi ümber luua oote- ja nõustamisala, mis pakuks varju vihma, tuule või kõrvetava päikese eest ning kus saaks samaaegselt pakkuda nõu ja abi.

Annetuste abil saame:

  • ehitada Kuulmisbussile helikindlad seinad, mis summutaksid kuulmistesti tegemist segava välismüra;
  • tuua Kuulmisbussi sinu kodukanti (kindlustus, kütus, vabatahtlike kaasamine);
  • valmistada teavitusmaterjalid nõustatavatele;
  • soetada seintega välitelgi, et bussi kõrvale tekiks nõustamisala.

Kuulmisbussis nõustavad ja teevad teste spetsiaalse koolituse läbinud esmatasandi kuulmisnõustajad – vabatahtlikud. 

Kuulmisbussi on tagatud ligipääs ka liikumispuudega, ratastoolis inimestele.

Eesti Vaegkuuljate Liit tegeleb kuulmislangusega inimeste abistamise ja elukvaliteedi parandamisega. Liit soovib viia kuulmisalase nõustamise ja abi kõikide abivajajateni üle Eesti ning suurendada teadlikkust kuulmishoiust.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Hädavajalik kuulmisabi jõuab tänu Kuulmisbussile igaühe kodukohta

17.08.2021

Eesti vaegkuuljate ühingu eellugu ulatub enam kui neljakümne aasta taha, kui Eestis alustati kuuldeaparaatide tootmisega. 1979. aasta septembris valmis poolsalajases Pöögelmanni nimelises Elektrotehnika tehases esimene partii kuuldeaparaate ning need said abivajajate seas kiiresti populaarseks. 1989. aastaks oli tootmismaht kasvanud 176 500 aparaadini aastas! Algselt kasutasid kuuldeaparaate peamiselt vanemad inimesed ja kiiresti tekkis arusaamine, et moodsate aparaatidega toimetulekuks on vaja nõustamist ja abi.

Vajaliku tõuke Eesti Vaegkuuljate Ühingu loomiseks andis Soome sarnane organisatsioon, mille kogemustest õnnestus nõukogude turistidena õppimas käia. Eesti ühing asutati ametlikult 1993. aasta varakevadel ning tegevuse käimalükkamisel olid suureks abiks nii soomlased kui rootslased.

Peaaegu kolm kümnendit hiljem on Eesti Vaegkuuljate Liit tugev esindusorganisatsioon, kuhu kuulub 17 piirkondlikku ühingut enam kui 1200 liikmega. Ehkki kuulmisaparaadid on nüüdseks kättesaadavad, on Eestis tegelikult veel kuni 150 000 vaegkuuljat, kes on kuulmisabita.

Liit on võtnud oma südameasjaks kuulmisabi viimise igasse Eesti piirkonda. Alates 2021. aasta suvest vurabki Eesti teedel annetuste ja toetuste abil soetatud Kuulmisbuss. Buss võimaldab teha kuulmisteste ja pakkuda kuulmisnõustamist igaühe kodukandis. Kuid selleks, et Kuulmisbussist oleks abivajajatele maksimaalselt kasu, tuleb muuta buss helikindlaks ja laiendada nõustamisala. Selle jaoks vajab Eesti Vaegkuuljate Liit heade annetajate jätkuvat toetust.

Tule kindlasti ka ise Kuulmisbussiga tutvuma. Vaata siit, millal tuleb Kuulmisbuss sinu kodukanti ja kutsu naabrid-tuttavad kaasa kuulmistesti tegema! Kui kuulmislangusele varakult jälile saab, aitab see ennetada mitmeid vaimse tervise muresid.

Aitame hädavajaliku kuulmisabi iga Eesti inimeseni!

 

Tagasi